OHM Nári Meet te SSDP

Op zondag 3 februari vond te Paramaribo-Noord een overleg plaats, meer bekend als nári bát-cit, met als thema: Communicatie. Náriteam coordinator heette de aanwezigen welkom en benadrukte het doel van de landelijke Nári sessies die in de planning liggen, zijnde het resultaat van een landelijk overleg dat het vorig jaar in de Flex Hall is gehouden. Middels het aangaan van vrouwennetwerken wil OHM de sociale buurtbehoeftes peilen en waarnodig middels sevá werk en terzake deskundigen oplossingen aandragen. De opkomst kon beter en bestond voor het grote deel uit senioren. Mevr. Kirti Ramautar ging in op het belang van goede communicatie, goed luisteren en het overbrengen naar een derde oftewel van zender naar ontvanger. Vaak genoeg wijst de praktijk uit dat door niet goed te luisteren onnodige spanningen, onrust etc. ontstaan met alle nare gevolgen en communicatiestoringen van dien. Stg. OHM zal uit deze pilot de verdere regiobehoeftes peilen, de verbeterpunten meenemen voor de volgende bát-cit die over twee weken in een andere wijk gehouden zal worden. De SSDP heeft haar prachtige faciliteiten  beschikbaar gesteld en ook meegedaan met de organisatie van het geheel. Immers alleen met teamwork kunnen grotere doelen gerealiseerd worden.

OHM

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *