OHM Nárí Team en mandir’s hadden een geslaagde senioren bijeenkomst

 Op zondag 29 januari 2023 hield het Nárí Team, werkarm van Stg. Organisatie Hindoe Media, een Nárí Mahá Sabhá (grote vrouwenbijeenkomst) in de Ballroom Prince aan de Commewijnestraat 40. Vrouwen van diverse organisaties uit de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne en Nickerie waren aanwezig. Er waren overwegend vertegenwoordigers van mandir’s aanwezig. Er werd gebrainstormd over een aantal onderwerpen met als bedoeling dat de organisaties met de tools die ze meegekregen hebben, aan de slag gaan in hun buurt met het uitvoeren van een of meerdere projecten. Bij deze sabhá was een van de onderwerpen “Ouderenzorg”.

De mandir’s van regio Pad van Wanica hebben zich geclusterd in een coördinatiegroep en hebben al 2 besprekingen gehad, nl. op 1 en 23 april jl. met enthousiaste bestuursleden van die mandir’s.

De mandir’s die geclusterd hebben zijn:
1. Shiv mandir
2. Satnarain mandir
3. Radha Krishna mandir
4. Shri Sita Ram mandir
5. Mandir Tout lui Fautweg

Daarvoor zijn diverse zaken onderling telefonisch besproken m.b.t. het project Ouderenzorg. De coördinator van deze groep is dhr. Sewtahal, voorzitter van de Shiv Mandir te Welgedacht B. Hier vinden nu ook de activiteiten tot nu toe plaats. De eerste ontmoeting met senioren vond plaats op maandag 1 mei jl. De registraties vonden plaats via de eigen mandir’s, die ook gezorgd hebben voor logistiek, voldoende voeding en drank etc. De opkomst was goed; er waren ongeveer 150 seniore burgers, enkelen zelfs met hun rolstoel.

Het programma bestond uit speeches van diverse gastsprekers zoals: dhr. Sewtahal, dhr. Radjen Baldew, wnd. voorzitter. van Stg. OHM, mv.
Shurley Seetal en Indra Salik, beide OHM Nárí Teamleden, dhr S. Goerdayal. bestuurslid van Stg. Sáthe Sáth, een senioren dagopvang te Leiding, dhr. Randjietsingh, adviseur van de Shiv mandir. Verder werden er bhajan’s gezongen, ook door enkele seniore burgers en de khajari bespeeld. Ook werden er o.l.v. mw. Biemla Dassasingh wat yoga-oefeningen met de senioren gedaan.

Er werd een screening gedaan waarbij 45 senioren, die hulpbehoevend zijn en vereenzamen, werden geselecteerd voor een regelmatige dagopvang. Deze groep mag op 2 dagen die ze zelf hebben gekozen, komen naar de Shiv Mandir te Welgedacht B t.w. des zaterdags en des woensdags van 9-13.00u waar ze zullen worden bezig gehouden met activiteiten. De start is gepland voor zaterdag 6 mei.
Het ligt in de bedoeling dat het OHM Nárí Team de coördinatiegroep enige tijd zal ondersteunen, waarna de vertegenwoordigers van de mandir’s, die er steeds bijzijn en meehelpen, verder zelfstandig door gaan met dit seniorenproject.    

OHM