OHM Nári team herstart haar fysieke Bát Cít

Na 3 jaren heeft het Nári team van Stg. Organisatie Hindoe Media haar fysieke Bát Cít in diverse buurten weer opgepakt. De nieuwe coördinator mw. Indra Salik- Gangaram Panday pakt zaken met veel verve en inzet aan. Gestart is geworden op zondag 20 november 2022 in de Shri Vishnu Mandir aan de Commissaris Weythingweg t.h.v. Leiding 9. Voor deze keer waren de notaris, mw. mr. Karishma Seetal, de geriatrische verpleegkundige, mw. Nisha Sanchit, en de socioloog, mw. Shurley Seetal-Lalloepersad de presentatoren. Circa 60 personen waren aanwezig, een mooie opstart voor het Nári team. Mr. Seetal heeft met haar onderwerpen over het testament en de boedelproblematiek heel wat tongen van de aanwezigen los gekregen. “Regel tijdens het leven reeds alles van uw nalatenschap”, zei ze herhaaldelijk. Het notariaat kan hele waardevolle adviezen geven bij het ‘richtig’ omschrijven van een testament. Hierdoor worden onnodige juridische processen bij de boedelscheiding voorkomen en kan makkelijker tot uitvoering van het testament worden overgegaan. Het notariaat zoekt zaken zoals het reeds bestaan van een testament, de stamboom van erfrecht verklaringen etc. gaarne uit voor de klant. Mw. Shurley Seetal benadrukte aan de hand van diverse praktische voorbeelden hoe treurig het soms gesteld is met de behandeling/bejegening van (groot) ouders wanneer die eenmaal hulpbehoevend zijn. Slaan, schelden, trappen, opsluiten, onthouden van voedsel en drank komen allemaal voor. Niet altijd is alles even harmonisch als men zou willen doen geloven. Met een paar tips gaf ze aan hoe je kan weten hoe de toestand van ouderen is, zoals: niet normale nervositeit, stilte, blauwe plekken, voor zich uit staren, symptomen van verwaarlozing etc. Zij dringt er op aan dat mensen/ families doortastender op zulke symptomen inspelen en helpen het lot van deze ongelukkige (groot) ouders te verbeteren.
Mw. Nisha Sanchit behandelde meer de medisch technische kant van het ouder worden, waarbij onder andere dementie en het verschillende tijdstip van aanvang hiervan voor individuen werd belicht. Ze droeg ook mogelijkheden aan hoe dementerenden kunnen worden ondersteund om hun vergeetachtigheid te helpen indammen, bijvoorbeeld door middel van tijdsklokken, vaste plekken voor spullen, aanleggen van agenda’s om vaste actviteiten te noteren en nog veel meer.
Van het Nári team kreeg de voorzitter van de mandir, de heer Prem Goerdayal, enkele publicaties van de Stg. OHM overhandigd door de heer Radjen Baldew, waarnemend voorzitter. Dit als geste van erkentelijkheid voor het beschikbaar stellen van de bhavan van de mandir voor de Bát Cít. Dhr. Baldew vroeg aan het Nári team om ook dharm en sanskriti onderwerpen voortaan mee te nemen in de presentaties, zodat de oorspronkelijke doelstellingen van de Stg. OHM ook nagestreefd worden. Ook attendeerde hij het mandirbestuur erop, zelf meer sociaal-culturele en maatschappelijke initiatieven te ontplooien, zodat de mandirfaciliteiten beter gebruikt worden en de gemeenschap zo versterkt wordt.

OHM