26 september t/m 4 oktober: Navrátri

Nav Rátan (lett.: “negen nachten”) is een periode van vasten en bezinning.
Bekend zijn 2 perioden van Navrátan. De 1ste in de maand maart/april (voorjaar), de Caitri Navrátri, en de 2e in de periode van overgang van warm naar koud, de Shárdey of Ashviní Navrátri. De navrátri’s vallen allen op de eerste dag na nieuwe maan en in de lichte helft van de maan. De 9 nachten worden weer onderverdeeld in drie maal drie nachten. Iedere nacht staat voor een kracht verschijning van de Godin Mahá Durgá. Durgá Mátá die ook wel gekend wordt als Párvatí Mátá, de metgezellin van Shiv Bhagván, is de kracht verschijning van de schepping en roeping der mens. Tijdens de Navrátri wordt er gezongen en gebeden voor Durgá Mátá. Deze 9 dagen hebben een symbolische betekenis. Het staat gelijk met de 9 maanden die een ongeboren kind in de buik van de moeder doorbrengt. Door steeds 9 dagen (lees nachten) wakker te blijven, staat men stil bij deze 9 maanden. Tijdens deze 9 dagen staat de moeder centraal.

De Universele Moeder, Durgá Mátá, kijkt uit naar al haar kinderen (wij) die haar aanroepen om zo kracht te krijgen om door het leven te kunnen gaan. Wij bidden dan ook tot Durgá Mátá voor haar 9 verschijningen/ krachten, die gelijk staat voor iedere dag van de Navrátri.

 Dagverdelingen van Navrátri
Shailputrí Mátá (dochter van Koning Himácal)
Brahmacárií (de naleving van alle regels van de Sanátan Dharma)
Candraghaṇtá (door devotie en toewijding voor Shiv Bhagvan als Shivjí geworden)
Kúshmáṇdá Deví (de moeder van vruchtbaarheid)
Skanda Mátá (de moeder van alle krachten, mens en het Universum)
Kátyáyaní Deví (de Godin die eenieder de juiste partner doet verkrijgen)
Kálrátri Deví (de Godin die de demonen verdrijft)
Gaurí Deví (de eeuwige schoonheid)
Siddhidátrí Deví (de Godin die alle wensen en krachten vervuld)

Naast deze invulling der dagen is er een andere verdeling, die van drie maal drie dagen. Deze dagverdeling heeft te maken met de drie oerkrachten van Párvatí Mátá, die Zij als de Universele Moeder aanneemt.
Dag 1, 2 en 3: Mahá Kálí (Zij die alle onrust en kwaad verdrijft)
Dag 4, 5 en 6: Mahá Lakshmí (een voorbeeldige echtgenote)
Dag 7, 8 en 9: Sarasvatí Mátá (Zij die kennis boven alles laat gelden om zo zuiverheid van het Universum te behouden)

Mantra:
Namo Namo Durge Sukha Karaní,
Namo Namo Ambe Duhkha Haraní.

Ik buig voor u O Godin Durgá, die geluk brengt,
Ik buig voor u O Godin Ambá, die alle leed wegneemt.