Omgaan met stress: controle krijgen over uzelf

Tegenwoordig wordt het woord “stress” vaak aangehaald door verschillende mediakanalen. Stress kan ook worden gerelateerd aan onze leefstijl; het gaat hierbij om ons lichaam, onze gedachten, emoties en ons gedrag, die beïnvloed worden door stress. Stress hoeft niet alleen negatief te beïnvloeden, maar kan ook positief beïnvloeden. Verder kan stress zowel binnen als buiten het lichaam voorkomen.

 We kunnen de volgende vormen van stress onderscheiden:

  1. Positieve stress: Hierbij gaat het om uw positieve groei om het hart, spieren en gedachten voor te bereiden voor kracht om te handelen in bepaalde situaties zoals panieksituaties.
  1. Negatieve stress: Hierbij is er invloed op uw lichaam. Deze stress kan verder onderverdeeld worden in acute en chronische stress. Acute stress is van korte duur en heeft beperkte symptomen, terwijl chronische stress van lange duur kan zijn en de meest gevaarlijke is.

Voorbeelden van acute stress kunnen zijn: als iemand overbelast is door meer werkzaamheden dan die persoon normaal gewend is te doen, zo ook als iemand in een normaal geval heel erg emotioneel antwoordt of zich gedraagt. Een voorbeeld van chronische stress kan zijn als iemand werk moet verrichten dat minder is dan zijn/haar opleidingsniveau. De meest voorkomende oorzaken van stress kunnen thuis, aan het werk of ergens anders zijn, bijvoorbeeld thuis; het overlijden van een dierbare, bevalling, ongeval, relatieproblemen, slecht gedrag van kinderen of slechte schoolprestaties. Aan het werk kan stress ontstaan door werkdruk of overwerk, deadlines, onenigheid bij een bevordering, pesterij, nieuwe baan. Andere oorzaken van stress kunnen zijn: angst, bedreigingen, onzekerheid, slaaptekort, misverstanden etc. Al deze oorzaken van stress leiden ertoe dat u eenzaam wordt en zich afzondert van anderen, waardoor u depressie kan oplopen.

 

Stress kunt u op de volgende manier voorkómen:
* Verander de situatie waarin u bent of uw reactie (creatief denken)
* Probeer het probleem in fasen op te lossen (stap voor stap)
* Elke fase die u hebt opgelost proberen bij te houden (onderhouden)
* Accepteer de situatie als u het helemaal niet kunt veranderen (berusten erin).

Een andere oplossing kan zijn het beoefenen van yoga, vooral de ademhalingsoefeningen, letten op uw voeding en een positieve houding hebben in het leven. Hierdoor kunt u stress beheren en uw zelfvertrouwen verhogen, doordat u meer controle gaat krijgen over uzelf. Controle over uzelf is het belangrijkste te doen in plaats van controle proberen te hebben over anderen. 

Bron: Lezing Indian Cultural Centre op 29 april 2014: “Yoga & Stress Management”