Onze Eerwaarde Pandit Sewpersad Ganesh is heengegaan

Aum asato ma sad gamaya

Tamaso ma jyotir gamaya

  Mrityor ma amritan gamaya

 

Met heel veel verdriet maken het Hoofdbestuur, de Priesterraad, alle organen en afdelingen van de vereniging Arya Dewaker bekend, dat op zaterdag 18 december 2021 van ons is heengegaan,

 Onze Eerwaarde Pandit Sewpersad Ganesh

op een gezegende leeftijd van 87 jaar

In leven was hij:

  • een hooggeleerde priester van de vereniging Arya Dewaker en heeft

met succes de Wedische leerstelling verdedigd en uitgedragen;

  • gewezen voorzitter van de Priesterraad Arya Dewaker;
  • heeft Sahayak en Karmakand pandits opgeleid.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 22 december 2021 om 17.00u. in het uitvaartcentrum Duin- en Bollenstreek te Nederland.

Aan de nabestaanden wordt heel veel sterkte en kracht toegewenst om dit smartelijk verlies te dragen.

Het Hoofdbestuur, Priesterraad en alle organen en afdelingen van de

Vereniging Arya Dewaker.