Oorverdovend lawaai z.a. bombels/pagara’s/luide muziek kunnen schadelijk zijn voor het gehoor

Met het oog op de komende dagen waarbij er bombels, vuurwerk en pagara’s zullen worden afgestoken en er al veel luid muziek gespeeld wordt en we dus extra worden blootgesteld aan oorverdovend lawaai, hebben we gemeend u wat meer informatie en tips te geven.

Wij worden vrijwel dagelijks blootgesteld aan lawaai, maar als het lawaai “oorverdovend” wordt dan heeft dat gevolgen voor ons gehoor. Het woord oorverdovend spreekt voor zich. Velen zijn er zich niet van bewust dat als je te lang en te vaak blootgesteld wordt aan overmatig lawaai, het gehoor beschadigd kan raken. Vooral in bepaalde bedrijven door motoren en machines, in discotheken en op feestjes door te luide muziek, maar ook thuis door bv. brushcutters, boor- en maaimachines etc.
Onderzoeken hebben uitgewezen dat vooral jongeren vaak zichzelf blootstellen aan overmatig lawaai. De schade aan het gehoor vindt meestal langzaam plaats en wordt op latere leeftijd ontdekt. Maar dan is het te laat, want herstel is niet mogelijk.
Ook in Suriname is een toename van gehoorschade merkbaar, maar helaas zijn er geen cijfers.

Hoe horen wij?
• Het geluid komt het oor binnen via het trommelvlies en de gehoorbeentjes en wordt vervolgens via het slakkenhuis in het binnenoor en de gehoorszenuw voorgeleidt naar het gehoorscentrum in de hersenen; zo horen wij dan.
• De geluidssterkte wordt aangegeven in decibels (dB).
• De scherpte van het gehoor wordt gemeten d.m.v. een audiometer, waarbij het gehoorsverlies in db aangegeven wordt.
• Het normale geluidsniveau zou niet hoger mogen zijn dan 85 db!!!

Schade aan het gehoor kan optreden o.a.:
– als het geluid te luid is bv. op feestjes, in auto’s, in discotheken, t.g.v. motoren/ machines/ ontploffingen/ bombels, etc.
– als de afstand tot de geluidsbron te kort is bv. MP3 spelers, machines, te dichtbij geluidsboxen zitten, een klap op het oor etc.
– als iemand langdurig overmatig aan lawaai wordt blootgesteld bv. beroepsmatig in bepaalde bedrijven, discotheken etc.
– In het begin kan de gehoorsschade tijdelijk zijn, maar als je lang genoeg wordt blootgesteld aan overmatig lawaai, dan kan dit leiden tot blijvende gehoorsdaling.

Enkele voorbeelden van geluidsintensiteit zijn:
• 0-20 dB: fluiten van vogels, praten
• 20-40 dB: radio, luid praten
• 40-60 dB: schreeuwen, typemachine
• 60-80 dB: automotor
• 80-100 dB: boormachine
• 100-120 dB: vliegtuigmotor, brushcutter
• 120 dB: pijngrens.

Als je je eigen stem niet kunt horen of elkaar niet kunt verstaan, dan is er al sprake van overmatig lawaai.
Behalve dat je zelf schade oploopt, is het ook een asociaal gedrag t.o.v. je medemensen, die toch willen genieten van mooie muziek, maar niet blootgesteld willen worden aan overmatig lawaai, z.a. op feestjes, in bussen, in discotheken etc.

Hoe kunnen we schade aan het gehoor m.n. lawaaidoofheid voorkomen?
– Verminder lawaai productie: zet muziek zachter
– Zit niet te dichtbij de lawaaibron bv. boxen; hoe groter de afstand, hoe minder schade
– Gebruik liever geen MP3 spelers of zet het zacht aan en laat het niet te lang in het oor
– Gebruik oorbeschermers, indien u moet werken met (maai)machines, motoren, draglines, versterkers en bij het afschieten van bombels, pagara’s etc.
– De boxen zouden gekalibreerd moeten worden: ze vallen dan automatisch uit als het geluid boven het toelaatbare aantal decibels komt.

Lawaaiheesheid door harde muziek

Door geluidsoverlast m.n. door harde muziek kan er niet alleen lawaaidoofheid ontstaan, maar ook de stem heeft eronder te lijden.
Mensen, die te veel en te lang in uitgaansgelegenheden harde muziek proberen te overstemmen, moeten hard praten en forceren daarmee hun stem. Klachten die daardoor ontstaan zijn heesheid, een schorre stem en hoofdpijn. Herstellen krijgt vaak geen kans als je jezelf snel weer blootstelt aan lawaai; dit geldt dus vooral voor hen die vaak uitgaansgelegenheden bezoeken.

Dus: voorkom doofheid en heesheid door overmatig lawaai, want de schade is onomkeerbaar!

Bron: OHM