Opening Ápravási Nagar Sanatan Dharm

Op donderdag 18 mei heeft de opening van de Ápravási Nagar plaatsgevonden.
Nadat pt. Ghisaidoebe in gebed ging, heette de voorzitter van de Sanatan Dharm, pt. Nitin Jagbandhan, de aanwezigen welkom.
Hiertoe behoorden president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronny Brunswijk, de ondervoorzitter van DNA, dhr. Dew Sharman, de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, dhr. Henry Ori, de DC’s dhr. Goelaman en dhr. Bhola, de voorzitter van de Nationale Jubileum Commissie, dhr. Jack Uden, en de voorzitter van de commissie Herdenking 150 jaar Hindustaanse Immigratie, dhr. Bhagwan Gangaram Panday.

O.l.v. dhr. Sieuw Soekhlal werd de werkgroep Ápravási Nagar voorgesteld die de leden en donateurs bedankten. De ambassadeur van India, dhr. Balachandran, gaf een uiteenzetting van de diverse Indiase programma’s aan Suriname en voelde zich trots om in Suriname 150 jaar Hindoestaanse immigratie samen te mogen gedenken.
Zowel minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, dhr. Ori, als DNA ondervoorzitter, dhr. Sharman, benadrukten de harde en noeste arbeid van de immigranten. Vicepresident, dhr. Brunswijk, feliciteerde de samenleving met de vele deskundigen en geleerden die de immigranten hebben voortgebracht, waaronder een president.

President Santokhi bracht hulde aan de voorouders die gezweet en gestreden hebben, welke resulteert tot wat wij vandaag de dag zijn geworden. Hij riep op alle gedenkdagen in eenheid te gedenken, alle burgers erbij te betrekken alsook de ‘doglas’. Verder dankte hij de ambassadeur, dhr. Balachandran, voor de goede relatie tussen Suriname en India. Ook informeerde hij de samenleving dat de Indiase president, mw. Smt Droupadi Murmu, Suriname zal bezoeken in juni a.s. die dan ook een ode zal zijn aan alle vrouwen van Suriname.
De hindoestanen zijn de meest geïntegreerde groep in Suriname in alle politieke partijen, religiën enz. “In Suriname is er geen plaats voor rassenhaat zijnde allen Gods kinderen. We moeten een goede beschaving achterlaten waar onze kinderen trots op moeten zijn,” aldus president Santokhi.

Als openingshandeling werden door de eregasten cocosnoten op de grond (moeder aarde) bij de ingang van het P&D complex gebroken en met cocoswater besprenkeld, hetgeen de traditie was van de Hindustaanse Immigranten bij de aanvang van nieuwe activiteiten (in plaats van bier). De activiteiten duren tot 5 juni a.s.

OHM