Ouders en psychosexuele opvoeding van kinderen

Kinderen hebben vaak op jonge leeftijd al vragen over hun eigen lichaam, de verschillen tussen jongens en meisjes, relaties en seksualiteit. Het beantwoorden van deze vragen en het begeleiden van het kind in de seksuele en relationele vorming is ook op jonge leeftijd van belang. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld en geeft het kind kennis en vaardigheden om op latere leeftijd gezonde relaties aan te kunnen gaan. Veel ouders wereldwijd en ook in Suriname vinden het (een beetje) moeilijk om met hun kind te praten over seks (31%). Daarnaast praat een deel helemaal niet erover met hun kind. Dit heeft in een deel van de gevallen consequenties voor het sexueel gedrag van deze kinderen op latere leeftijd.

Veel kinderen hebben via tijdschriften, televisie en nu vooral ook internet  informatie gekregen over seks. Kinderen gebruiken (online) media om hun eigen stijl te laten zien en berichten, foto’s en video’s te bekijken en te delen met (nieuwe) vrienden. Ze kunnen relaties aan gaan en (nieuwe) vrienden maken. Ze kunnen (naakt-)beelden of video’s tegenkomen waar ze niet naar op zoek zijn. Of juist expliciet zoeken naar seksuele beelden. In alle bovengenoemde mediavormen kunnen jongeren in aanraking komen met beelden van naakte lichamen. Sommigen kunnen van deze beelden schrikken of ze vies vinden, terwijl anderen nieuwsgierig zijn en  juist  op zoek gaan naar meer .

Nieuwsgierigheid kan tot gevolg hebben dat kinderen sexuele activiteiten met broers, zussen, neven, nichten of andere leeftijds/geslachts- genoten ondernemen. Hierbij zijn enkele factoren van invloed:

 • Men is als potentiele experimenteer partner binnen handbereik
 • Er is een mate van vertrouwdheid met elkaar
 • Er is bij oudere kinderen een verlangen tot initiatie en zelfbevestiging ten aanzien van de jongere kinderen
 • Er is een lichamelijk of geestelijk overwicht van de oudere op de jongere.

Deze ontwikkeling verloopt stap voor stap. Bij elke leeftijdsfase (baby, peuter, kleuter, enz.) horen gedragingen en gevoelens die normaal zijn voor die leeftijd. Je zult bijvoorbeeld zien dat kinderen:

 • knuffelen en zoentjes geven
 • naar elkaars blote lichaam kijken
 • elkaars en de eigen geslachtdelen bestuderen en aanraken
 • ‘vieze’ mopjes vertellen
 • verliefd worden
 • opgroeien en als jongeren hun eerste stappen zetten in relaties

Moet je alles dus ‘normaal’ vinden? Nee. Bepaalde handelingen en gevoelens ‘horen bij de leeftijd’. Maar je kunt ook onveilig gedrag zien, of aanvoelen dat het voorbij  het toelaatbare  gaat. Op deze link kunt u lezen over aanvaard seks gedrag bij kinderen: http://kiind.nl/article169/

 

Enkele voorbeelden van afwijkend sexueel gedrag:

 • Een jongen die gluurt in de douches van de meisjes.
 • Een kind dat leeftijdsgenoten chanteert  om seks te hebben.
 • Meisjes die chatten  met een jongen ,waarbij ze  hem vraagt  zijn penis te laten zien voor de webcam of een foto te versturen via facebook/whatsapp.
 • Een kind imiteert sexuele handelingen van ouders met leeftijdsgenoten.

Als uw kind zulk grens overschrijdend sexueel gedrag vertoont, zit u als ouder met heel wat vragen en twijfels. U hebt af te rekenen met uw eigen emoties en wellicht ook met negatieve reacties uit de omgeving. Wat kunt u doen? 

 • Blijf uw kindobserveren na de feiten. Merkt u  iets speciaals op in diens gedrag dat zou kunnen voorafgaan aan grensoverschrijdend gedrag? Probeert uw kind te ontkomen aan uw toezicht? 
 • Probeer met het kind tepraten over diens  ideeën en gevoelens die met het gedrag gepaard gaan. Misschien mist het kind bepaalde informatie of is het in de war over diens seksuele gevoelens.
 • Aarzel niet om hulp te zoeken voor uw kindals u vermoedt dat het gedrag voortkomt uit dieperliggende problemen.
 • Blijf zelf niet met twijfels of schuldgevoelens zitten over uw opvoedingsstijl. 

 

Er bestaat geen blauwdruk voor een correcte psychosexuele opvoeding van kinderen. Cultuur gewoontes, gene, vastgeroeste  intermenselijke verhoudingen spelen allemaal een grote rol. In Suriname met een multiculturele ,multi ethnische bevolking is er al helemaal geen vast curriculum te ontwerpen. Wat in de ene cultuur geaccepteerd is ,is taboe in de andere. Het ligt daarom in de handen van de jonge opvoeders zelf om de informatie op te doen  en naar eigen inzichten de kinderen voor te bereiden op de plaats van de sexualiteit binnen het dagelijkse leven. Het internet biedt een ongelimiteerde hoeveelheid leesstof hierover.

Een gestoorde psychosexuele vorming kan leiden tot excessen.Dagelijks meld de krant over kinderlokken ,sexueel misbruik van kinderen, pedofilie, kinderporno en dergelijke die vaak een oorsprong hebben in een gestoorde sexuele ontwikkeling van de dader.

Ondanks allerlei beperkingen hebben ouders een bijzondere taak als het gaat om het vormen van psychosexueel gezonde kinderen.

Edu_Kavish