Over Hindoestanen en het Christendom

In de lezing over Hindoestanen en het Christendom gisterenavond gehouden in het Lalla Rookh gebouw werd er door de twee gastsprekers vanuit verschillende invalshoeken de kerstening van Hindoestanen vanaf de immigratie belicht. Hardeo Ramadin gaf middels een interessante presentatie op zijn eigen historische en statistische wijze inzicht in de rol van de Katholieken bij de pogingen om de nieuwe immigranten en hun kinderen tot het Christendom te bekeren. Per district werd dit beeld middels statistieken geschetst. Robby Parabirsing gaf op een ludieke wijze het verhaal weer van hoe de Evangelische Broeder Gemeente op haar manier getracht heeft aan de kerstening van Hindoestanen te werken. Belangrijk waren de benaderingen vanuit het onderwijs waarbij via de school en internaten ontwikkelingskansen werden geboden aan Hindoestanen in ruil voor kerstening. Nu nog spelen de internaten een belangrijke rol, maar door het decentraliseren van het onderwijs is hier ook een verandering op te merken. De presentaties brachten een levendige discussie opgang tussen de 75 aanwezigen van heterogene samenstelling, waarbij vele gedetailleerde ervaringen met elkaar werden gedeeld. De behoefte om meer diepgang te geven aan de discussie over de integratie van Hindoestanen in de Surinaams westerse cultuur werd herhaaldelijk aangegeven. De organisatie die in handen lag van het Lalla Rookh museum putte hieruit de inspiratie om in de toekomst meer van dergelijke discussieavonden te organiseren. Ongeveer 9% van de Hindoestanen is Christen. Het aandeel van de nieuwe kersteningen door de Volle Evangelisten, die een agressievere benadering hanteren is niet besproken geworden, noch hun aandeel in de 9%.

Bron: OHM