Overeenkomsten tussen de Inheemse en Hindustánse cultuur

In het licht van bedreigingen die onlangs door twee, kennelijk, Inheemse Surinamers zijn geuit aan dhr. Chan Santokhi, de Hindustáns-Surinaamse leider van de VHP, waarin ook het etnische speelde, is het onderstaande eerder geplaatste artikel van nog groter belang geworden. Inmiddels heeft de bedreiger zijn excuses aangeboden.

Overeenkomsten tussen de Inheemse en Hindustánse cultuur

Wat velen niet zullen weten en verwachten is, dat er behoorlijk wat overeenkomsten zijn tussen de Inheemse en de hindu-Hindustání cultuur. Enige Inheemse volken in Suriname spreken/spraken een taal die nauw verwant is aan het Sanskrit. Volgens een Indiase Sanskritgeleerde die Suriname had bezocht, is het Arowaks nauw verwant aan het Sanskrit. Hij kon veel van de taal verstaan, weliswaar met moeite.
‘Arowak’ zou komen van ‘Árya Wáksh’ (Edel Volk). Van een kenner van de
Arowakse cultuur vernam ik dat de Arowakken zich ook ‘Lokono’ noemen,
wat ‘mensen’ betekent. Vergelijk met de Sanskrit/Hindí/Sarnámíwoorden: ‘lok’ ‘wereld’ en ‘log’ ‘mensen’.

Volgens vele wetenschappers zijn de voorouders van de Inheemse volkeren in de Amerika’s afkomstig uit Azië en uit een gebied in of niet ver van Groot-India (de Indische cultuur bestreek vroeger een gebied veel groter dan het huidige India) en zij hadden een Indische of aan de Indische cultuur verwante cultuur.
Bij de geschiedenisles op school hebben velen geleerd dat de naam van ons land ‘Suriname’ waarschijnlijk afgeleid is van de naam van een oude Inheemse stam: ‘Surinen’. Volgens geleerden waren zij vereerders van Súrya (Zon) en Indra; uit ‘Súrya-Indra’ ontstond ‘Surinen’. ‘Suriname’ betekent dus eigenlijk: ‘land van de vereerders van Súrya en Indra’.

‘Paramaribo’ zou afgeleid zijn ‘Parmurbo’, en dit op zijn beurt van Parambhú (paradijs).

Er zijn in de Amerika’s in en buiten tempels van de Inheemse volkeren (Maya’s, Azteken, Inca’s) afbeeldingen en beelden gevonden van avatár’s/devatá’s, o.a. van Shiva, Vishṇu, Hanúman, Gaṇesh, Váman, Buddha!

Er was ook een varasysteem (kastensysteem), overeenkomend met dat van India. De Incavarṇa’s hoger in de hiërarchie, spraken een taal die veel overeenkomst vertoonde met het Sanskrit.
Het bekende woord ‘Sjamaan‘ (priester, medicijnman)is afkomstig van ‘Shramaṇah’ (Sanskrit, buddhistische monnik).
Er zou al duizenden jaren via de oceaan contact zijn tussen Indische volkeren en de Inheemse volkeren van de Amerika’s. De schepen van de Indische volkeren waren in staat de Grote Oceaan over te steken.

In de oorlog te Kuru-Kshetra, Mahábhárat, zouden Inheemse koningen en hun legers hebben meegevochten. Verder zou de Páṇdavaprins Arjuna getrouwd zijn met een Inheemse prinses, Ulúpí geheten.

Er zijn nog veel meer overeenkomsten, z.a. het uiterlijk van bepaalde Inheemse volkeren, de vorm en versiering van tempels, janewceremonie, crematie, het concept van de vier tijdperken.

Bronnen:
Hindu America- Chaman Lal,
Zo leer ik Hindie lezen- drs. Chandrabhan Marhé,
e.a.

drs. Atma Jagbandhan

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *