Overwin de 3 Niveaus van Slavernij

Op 1 juli werd de afschaffing van de slavernij herdacht. Het hinduïsme leert dat er 3 niveaus zijn van slavernij: fysieke, mentale en spirituele slavernij. God heeft ons vrij op aarde gezet en ons een vrije wil gegeven. Maar omdat wij in deze wereld in Máyá (illusie) leven en wij ook illusies creëren voor onszelf en voor anderen, raken wij gebonden op de verschillende niveaus. Een groot deel van het ontwikkelingsproces van de mens is het proberen los te komen van deze drie vormen van slavernij.

Fysieke Slavernij
Fysieke slavernij is het fysiek gebonden en onderdrukt zijn. Dit kan op macroniveau door slavernij, bv. Hoe de Afrikanen tot slaven waren gemaakt, of hoe de Europeanen daarvoor werden verhandeld in de slavernij, of hoe hindú’s werden gemaakt tot slaven en werden verkocht in Centraal-Azië en het Midden-Oosten, en ook door mensenhandel wat tot op de dag van vandaag op grote schaal gebeurt. Maar het kan ook op een kleiner niveau. Bv. een vrouw die wordt onderdrukt door haar man en niet kan ontsnappen. Of een kind dat misbruikt wordt in een gezin en niet kan terugvechten en hulp zoeken.

Mentale Slavernij
Mentale slavernij is indoctrinatie die ons niet vrij laat denken. Dit manifesteert zich sociaal in verschillende vormen. Een cultuur van angst om een vrije mening te hebben. Of een sociale druk om te presteren op een door anderen voorbepaalde manier. Naar jezelf kijken en jezelf oordelen op een manier welke is voorgeprogrammeerd door anderen. Emotioneel niet gelukkig zijn en het geluk zoeken in de goedkeuring van anderen of steun zoeken in drugs.

Spirituele Slavernij
De mens en het Goddelijke zijn nauw verbonden met elkaar. De geschriften leren dat God in ieder mens aanwezig is en dat ieder mens afstamt van God. De afstand tussen God en de mens (Nar-Náráyaṇ) zit alleen in ons denken. In feite is er geen afstand. Maar er is sprake van spirituele slavernij wanneer het ons aangeleerd wordt, dat wij het Goddelijke alleen kunnen bereiken wanneer wij voldoen aan strikte rituelen, terwijl de rituelen bedoeld zijn om ons spiritueel bewust te maken. De geschriften leren dat spirituele slavernij het allerergste is, omdat alle andere vormen van slavernij ontstaan uit spirituele slavernij. Daarom waarschuwen de geschriften ons keer op keer om op onze hoede te blijven en onszelf en elkaar te bevrijden hiervan. Als hindú’s hebben wij de taak om deze verschillende niveaus van onderdrukking aan te vechten waar wij ze ook tegenkomen. Of het nou in de politiek, in sociaal-culturele kringen of zelfs in huis moet. Bhagván heeft ons vrij op aarde gezet en niemand mag de vrijheid van een ander afpakken op geen van de drie niveaus.

Bron: Nieuwsbrief Sanatan Dharma.net