Pandits getraind in specifieke vaardigheden

Ruim  dertig pandits van de Shri Sanátan Dharm Máhá Sabhá worden deze week door stichting Teach Conciously getraind in persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. De geetselijken krijgen pedagogische en didactische vaardigheden aangereikt om de tempeldiensten te professionaliseren en boeiend te houden voor het publiek.

Beleidsplan
Pandit Nitin Jagbandhan van Máhá Sabhá zegt dat de training onderdeel is van een uitgebreid beleidsplan met als doel de dienstverlening door geestelijken te verbeteren. “We hebben gemerkt dat het reguliere tempelbezoek afneemt. Daarom moeten we onze geetselijken versterken met vaardigheden om leuke en boeiende preken te houden. Er komt binnenkort ook een opleiding voor pracárak (predikant). Vrouwen kunnen ook daarvoor worden opgeleid en zullen de pandits bijstaan met voorlichting en het uitdragen van de religie. Vooral bij rouwzittingen en hoogtijdagen kunnen de predikanten de pandits ontlasten door te preken, terwijl de pandit zich richt op het verrichten van de rituelen”. Volgens Jagbandhan heeft Máhá Sabhá het afgelopen jaar een groot bedrag gegeven aan verschillende tempels voor renovatie en capacieteitsversterking.

Goed initiateif
Binnenkort worden alle raden van Máhá Sabhá zoals de jongeren-, voorlichtings-, sociale-, culturele- en vrouwenraad volledig bemenst. Er zijn ook sociologen benaderd om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de afname van het tempelbezoek. Verschillende pandits tonen zicht over de training en de wijze waarop die in elkaar is gezet. “We moeten veel met elkaar samenwerken en uitwisselen. Het is erg leuk en een goed initiatief. Datgene dat ik hier leer, zal ik zeker toepassen in de praktijk. Ik heb eerder ook een training gevolgd over huiselijk geweld en dat neem ik ook altijd mee als ik ergens preek”, zegt pandit Shyam Mahadew Missier. De training ‘persoonlijke ontwikkeling en professionele groei’ begon dinsdag en is over drie dagen verdeeld. Op de eerste dag werd aandacht geschonken aan persoonlijke groei en kracht. Woensdag is gediscussieerd over persoonlijke leiderschap, belemmerde denkpatroon en het op groei gerichte denken. De training is afgesloten met het onderdeel communicatie.

Opvoedende taak
Trainers Saskia Jhingoerie-Chotoe en Vandana Ramlal-Chander zijn blij en verrast over de wijze waarop de pandits zich openstellen voor de training. “De pandits zorgen voor geestelijke voeding en hebben net als leerkrachten een opvoedende taak. Er zijn tot nu toe heel mooie evaluaties voortgekomen uit de training. De pandits geven zelf voorbeelden en delen hun ervaringen. Persoonlijke ontwikkeling is een continu proces. Als geestelijke leider is het belangrijk te weten dat je respect moet geven om dat terug te krijgen. Pandits moeten met de nieuwe ontwikkeling meegaan en het woord van god op de juiste manier, maar vanuit de belevingswereld van de nieuwe generatie kunnen overbrengen”, zegt Jhingoerie-Chotoe. “Tijdens de training leren de pandits elkaar beter kennen als collega en expert. Ze gaan bij zichzelf na wie ze zijn en hoe ze een sterke leider kunnen worden. Je bent er eigenlijk nooit helemaal, maar we hebben elkaar nodig om te kunnen leren”, vult Ramlal-Chander.

Bron: DWT 29 maart 2019

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *