Párvati in onze fysiologie

In de natuur zijn altijd natuurkrachten actief die er voor zorgen dat het leven volgens plan verloopt. Soms zijn bepaalde van deze natuurkrachten of natuurwetten in bepaalde perioden van het jaar bijzonder actief. Zo zijn er negen van deze bijzondere dagen waarin bepaalde krachten in de natuur heel gunstig zijn, nl. Navrátri. Wat is het bijzondere van deze dagen, waar kunnen deze natuurwetten in ons lichaam gevonden worden, wat betekenen deze dagen voor onze gezondheid?

Het bijzondere van deze dagen

Párvati vertegenwoordigt het fundamentele aspect van de Universele Moeder: de Scheppende kracht in de natuur of de bron van alles dat geschapen is. Niets in de natuur kan zonder deze kracht gestructureerd worden of vorm aannemen.

In ons lichaam (fysiologie) vertegenwoordigt Párvati alles wat vorm en structuur heeft. De 3 traditionele aspecten van Párvati zijn Sarasvati, Lakshmi en Durgá. Deze 3 aspecten van Párvati zijn altijd samen. Sarasvati is de kenniswaarde, Lakshmi de verzorgende en rijkdom gevende waarde en Durgá is de waarde, die energie en kracht verschaft. De eerste 3 dagen worden aan Godin Durgá gewijd. De 3 daaropvolgende dagen zijn aan Godin Lakshmi gewijd in haar waarden van vrede, overvloed en gelukzaligheid. De laatste 3 dagen worden gewijd aan Godin Sarasvati en wel in haar waarden van kennis om ons bestaan te verwerven, de juiste waarden in het leven toe te passen en kennis van algehele bevrijding.

Párvati in onze fysiologie

De 3 manifestaties van de “Universele Moeder” vertoeven ook op elk niveau in ons lichaam. Indien we ons lichaam verdelen in het hoofd, de borst en de delen van de onderbuik en bekken dan zijn Sarasvati, Lakshmi en Durgá alsvolgt te lokaliseren:

Sarasvati, gezeten op een witte lotus en vier armen met respectievelijk een sitár, een ketting en een harmonica, vertegenwoordigt kennis en is in het hoofd te lokaliseren met de hersenen als haar zetel.

Haar vier armen zijn de 4 hersenlobben als de zetel van kennis, ervaring en actie. Sarasvati is de gemalin van Brahma, die 4 hoofden heeft (de 4 hersenlobben) met de Veda’s (totale kennis) in zijn hand. Ook Hij zetelt in de hersenen.

 Lakshmi, staande op een paarse lotus, in paarse sári gekleed, met 4 armen en in 2 van de armen de stroom van gouden munten en in elk van de andere armen en paarse lotus en een vaasvormige kruik, vertegenwoordigt gezondheid, rijkdom en is de verzorgende kracht van de Universele Moeder. Zij vertoeft in de borst met het hart als zetel.

Haar 4 handen vertegenwoordigen de 4 kamers van het hart, die alle vloeistoffen in het hele lichaam circuleren.

Durgá, uitgebeeld als zittend op een leeuw met 8 armen en in elk van haar armen een voorwerp, vertegenwoordigt kracht of shakti. Het laagste punt van de ruggemerg wordt als de zetel van shakti beschouwd. Het heiligbeen in de wervelkolom is de basis en de ondersteuning van de gehele wervelkolom en het zenuwstelsel.

De acht zenuwen, die het heiligbeen uitlopen, zijn de acht armen van Durgá, elk met een eigen functie overeenkomend met elk van de voorwerpen in de acht armen. Dit gebied van ons lichaam is voor zowel zuivering als energie verantwoordelijk. Durgá is de gemalin van Shivá: Oneindige en Eeuwige Stilte. Het eindpunt van de ruggemerg, het niveau waar Durgá aanwezig is, vertegenwoordigt de oneindige stilte; de totale stilte van Shivá wordt op de juiste manier beschermd door de kracht van Durgá.

 De beleving van Navrátri

Navrátri en de levendige aanwezigheid van Sarasvati, Lakshmi en Durgá worden vaak op een religieuze en of filosofische manier beleefd. Maar deze natuurwetten of Devatá’s kunnen ervaren worden aan de basis van onze gedachten, want daar bevindt zich die Universele Intelligentie die de hele schepping creëert en in stand houdt.

Transcendente Meditatie (TM) is de techniek die ons in staat stelt om deze Oneindige Intelligentie in ons te verlevendigen en meer van de natuurwetten te genieten. Naast TM, reikt het TM-Sidhi programma ons een Technologie aan om deze Oneindige Intelligentie rechtstreeks te mobiliseren. De volle waarde van de natuurwetten zit in de beleving ervan en dat kan slechts als men twee keer per dag het Tehuis van alle Natuurwetten verlevendigt: TM en de TM-Sidhis.

Bron: art. Drs. Imro San A Jong,TM-Leraar

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *