Persbericht slagingspercentage

De Sanátan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. De COVID- 19 Pandemie heeft het voor de leiding van het Bestuur, de leerkrachten, leerlingen en de ouders niet makkelijk gemaakt. Het is juist in deze tijd gelukt middels “all hands on deck/ alle hens aan dek” met alle stakeholders een bevredigend resultaat te behalen.
Het gemiddeld slagingspercentage bij de G.L.O.scholen voor de toelating voor het M.U.L.O. is 88,63% (landelijk 77,55 %) en 12 leerlingen behalen GO GLO 2020.
Gemiddeld voor het M.U.L.O. en het L.B.O. zijn samen 94.09 % leerlingen geslaagd. De Shri-Vasudevschool onder leiding van het schoolhoofd Mevr. Achni Kapoerchan -Ramkisoen Panday en de Shri-Ganeshschool onder leiding van Mevr.H.Garib-Mankoe hebben met hun team een slagingspercentage van 100% gehaald (toelating voor het M.U.L.O ) en de leiding is heel trots op de inzet van hun collega’s, leerkrachten en de ouders. Mede dankzij hun inzet is het gelukt om een slagingspercentage van 100% te realiseren en het streven is om dit behaalde resultaat het komend schooljaar te herhalen. De leidinggevenden rekenen wederom op de maximale inzet van hun medecollega’s, leerlingen en de ouders.

De enige L.B.O. school van de 15 Sanatan Dharm scholen ( de Shri-Lakshmischool) heeft zelfs 100 % geslaagden kunnen leveren terwijl bij de V.O.J.scholen het slagingspercentage gemiddeld 82,70 % (landelijk 60 %) is geweest. Van de V.O.J.scholen heeft de Shri-Hanumanschool het hoogste slagingspercentage van 95,37% onder leiding van dhr. T. Lalay en zijn team. De best geslaagde van de Shri Hanoemanschool is Anandbahadoer Shivam met een totaal aantal punten van 82.

Ook dit jaar gaan de Sanatan Dharm scholen de volle uitdaging niet uit de weg. Er is thans in een vroeg stadium een commissie ingesteld die bezig is om de ontwikkelde whatsapp learning verder uit te dokteren en online lessen verder te vereenvoudigen. De leerkrachten zijn ook in hun vrije tijd bezig om zichzelf verder te bekwamen om beter verstaanbaar over te komen bij hun online uitleg. Er zijn verschillende organisatorische maatregelen ingevoerd onder de leidinggevenden en leerkrachten waarin “best practices” worden gedeeld met elkaar, maar ook probleemgevallen worden besproken en opgelost. Het Schoolbestuur zorgt ervoor dat de bestaande samenwerking tussen partijen (Schoolbestuur-leidinggevenden- leerkrachten-leerlingen-ouders)in de COVID -19 tijd nog hechter loopt. Dit tracht het Bestuur te bewerkstelligen middels dialoog met alle betrokkenen, wederzijds respect, oplossingsgericht denken en handelen. Middels interne trainingen, interventies en samenwerking met de actoren wil het huidige Bestuur samen met de leerkrachten en studenten steeds betere resultaten neerzetten.
Ondanks de schaarste aan leermiddelen op de scholen en de huidige COVID-19 situatie in het land,hebben de leidinggevenden en leerkrachten zich extra ingezet. In deze nijpende economische situatie kunnen we ook niet alles van het MinOWC verwachten die haar handen vol heeft met allerlei nieuwe situaties die op hun afkomen. Het Bestuur is ervan overtuigd dat zij samen zeker zullen uitkomen om dit jaar beter te performen middels maximale inzet van alle belanghebbenden.
Met de hier hogerop genoemde zienswijze is het Bestuur overtuigd van een succesvol eindresultaat van het schooljaar,2020-2021.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *