Pesten en hoe er mee om te gaan

In 2014 stond Suriname op de 4de plaats in de regio als het om pesten gaat. Dit blijkt uit een studie die is uitgevoerd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Pesten is geen nieuw fenomeen, het wordt wereldwijd erkend als problematisch, niet enkel voor de individuen die er bij betrokken raken, maar ook voor de organisaties waarin het voorkomt en voor de bredere gemeenschap. Wat is pesten precies? Pesten is opzettelijk negatief gedrag dat typisch herhalend optreedt en gericht is tegen een persoon die moeite heeft om zichzelf te verdedigen.

Vele mensen verwarren pesten met plagen. Plagen is een deel van je ontwikkeling. Je leert opkomen voor jezelf. De intentie bij plagen ligt anders dan bij pesten. De bedoeling van pesten is iemand te kwetsen, terwijl er bij plagen geen kwade bedoelingen zijn. Plagen is meer als grap bedoeld.

Pesten kan op veel verschillende manieren gebeuren. De meest voorkomende vormen van pestgedrag worden hieronder genoemd.
• Verbaal pesten: schelden, naroepen, imiteren, belachelijk maken of uitlachen; bedreigen: iemand tot iets dwingen, chanteren of intimideren;
• Fysiek pesten: spugen, schoppen, slaan of knijpen;
• Materieel pesten: spullen stukmaken, afpakken of verstoppen;
• Relationeel pesten: iemand buitensluiten, over iemand roddelen of geruchten verspreiden;
• Digitaal pesten / cyberpesten: belastend materiaal (foto’s, filmpjes, roddels) via het internet/social media verspreiden; iemand via social media lastig vallen.

Het pestprobleem op scholen wordt lang niet altijd serieus aangepakt; ouders zeggen dat een kind maar van zich af moet bijten, leerkrachten hebben het te druk en de trainer vindt het zijn verantwoordelijkheid niet. Als volwassenen alleen af en toe ingrijpen, kan dat verkeerd uitpakken. Gepeste kinderen worden daarna nog meer het slachtoffer, omdat ze ‘geklikt’ hebben. Naarmate kinderen ouder worden, vermindert het pesten omdat kinderen betere sociale vaardigheden verwerven en dat kinderen “uit het pesten groeien” en dat het “juist een fase” is dat kinderen doormaken in hun ontwikkeling.

Waarom pesten kinderen?
Dat is eigenlijk een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Meestal pesten kinderen om zich ’groot en machtig’ te voelen. Vaak weten ze zelf niet goed waarom ze precies pesten. Soms pesten ze om op te vallen, zo van: zie je mij wel, een vorm van aandacht zoeken.

Hoe gaan we om met pesten?
Hier enkele tips voor:
De ouders
Als ouder geeft u veel om uw kind. Blijkt uw kind gepest te worden, dan kan het lastig zijn om de emoties in bedwang te houden. Ook wanneer het kind zelf pest kan dit lastig zijn, zo hebt u het kind immers niet opgevoed. Toch is het van groot belang om zelf de rust te bewaren. Als ouder is het aan u om te laten zien hoe een conflict of probleem rustig opgelost kan worden. Breng docenten en ouders van pesters op de hoogte van het pestprobleem. Breng dit met name bij de ouders van pesters rustig, zonder op een harde manier het andere kind te beschuldigen.

Sport en hobby’s waarbij het kind zich fijn voelt kunnen een welkome uitlaatklep vormen voor een gepest kind. Een kind dat goed in zijn vel zit tijdens het sporten of beoefenen van een andere hobby, krijgt vanzelf ook meer zelfvertrouwen.

Het slachtoffer
Lucht je hart bij een vertrouwd persoon: je moeder, een leerkracht, de mentor of bijvoorbeeld je voetbaltrainer. Wil je dat iemand je helpt? Vraag het dan. Maar zeg het ook als je alleen wilt dat iemand luistert. Spreek met elkaar af dat de ander niks doet zonder dat jij het weet. Werk aan je zelfvertrouwen;let op je houding. Houd je rug recht en je voeten op de grond. Je zult merken dat je je daardoor al sterker voelt. Probeer je zelfverzekerder te voelen door op een (vecht)sport te gaan en doe dingen waar je blij van wordt. Kom op voor jezelf. Durf te zeggen wat je vindt, zonder te denken dat anderen je dan niet meer aardig zullen vinden. Negeer de pester(s); reageer niet, dat vinden pesters alleen maar leuk. Word niet boos, ga niet lachen, schelden, huilen of wegrennen. Houd vol. Tien keer niet reageren, betekent dat je ook de elfde keer niet moet reageren. Loop weg.

Vrienden slachtoffer /omstanders
Pest zelf nooit mee.
Lach niet als er flauwe grappen worden gemaakt.
Wees aardig voor degene die gepest wordt. Groet als je elkaar ziet en werk samen in een groepje.
Vertel degene die wordt gepest dat je wilt helpen om het pesten te laten stoppen. Kom op voor degene die gepest wordt.
Vertel het – samen – aan de mentor of een leerkracht.

Pester
Stop het pesten. Vandaag nog. Begin met je excuses te maken tegen het kind die jij pest. Vraag jezelf af waarom je nou eigenlijk pest.
Denk na over het verschil tussen plagen en pesten. Wanneer ga je te ver en kwets je iemand als je bijvoorbeeld een grapje maakt.
Bedenk dat je écht niet stoer bent als je pest, wil je dat andere kinderen bang voor je zijn? Speel niet de baas over andere kinderen, probeer samen te spelen. Dat is toch veel leuker? Als je merkt dat je ergens boos over wordt, of dat je ongeduldig wordt en wilt gaan uitvallen naar een ander, probeer dan tot tien te tellen en rustig te worden in je hoofd en je lichaam. Is het na 10 tellen nog niet over? Loop dan rustig weg, en probeer iets leuks te gaan doen om jezelf af te leiden.
Je raakt je frustratie niet kwijt als je je afreageert op andere kinderen.

Unite to end bullying!

Door: edu_kavish