Phagwá Milan een groot succes!

 

Stg. Organisatie Hindoe Media, de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, de Culturele Unie Suriname, de jongerenverenigingen Nauyuga en Yuvádal hebben op zondag 5 maart j.l. de Phagwá Milan in het Lalla Rookh complex zeer tevreden afgesloten. De activiteiten begonnen om 12 uur en duurden tot 20.30 u. De opkomst was zeer goed en buiten verwachting. Het 10 ledig doel was teambuilding van de 5 organisaties, cautálzang behouden, een informatie beurs, vertier voor senioren en jongeren, een warme maaltijd, de goede doelen overhandiging van VG Himmat, een bárá cook-out, de huldiging van een bloeddonor, de phagwá boodschap, baithak gáná en het optreden van een top Hindi Coverband uit Nederland. Op de informatie beurs kon men terecht voor gebedsvoorlichting, cultuur-en muziekeducatie, religieuze- en spirituele informatie van diverse organisaties, bloedsuiker- en bloeddrukmeting, en meting van de Body Mass Index (BMI) en vetpercentage in het lichaam. Op het party terras traden 8  cautálgroepen van Paramaribo, Wanica en Saramacca beurtelings op. Bij Cautál zang (“tál”/”tála” of meter) zitten twee rijen zangers/zangeressen tegenover elkaar met aan het uiteinde een “dholak of nagárá”. Men zingt in verschillende modulaties van ritme en tempo, afwisselend met ingetogen passages en spannende climaxen uit de Rámáyan epos waarna men afsluit met Kabirs (subgenres). Op de milan genoten seniorenburgers van 4 tehuizen uit Paramaribo, Commewijne en Para samen met de aanwezige kinderen van suikerspin, popcorn, treintje rijden, een heerlijke vegetarische maaltijd, zang en muziek.

Om 17.00 u werden Holi boodschappen uitgesproken door Radjen Baldew van OHM, Aniel Manurat van de CUS, Somveer Arya van de SVCC en de ministers Rishma Kuldipsingh en Krishna Mathoera. Hierna overhandigde de vriendengroep Himmat uit Nederland rolstoelen, rollators en sportartikelen aan enkele behoeftige personen en instellingen.

De 100 x bloeddonor Dassasingh is gehuldigd, de  winnaar van de Bárá cookout werd bekend gemaakt waarna al dansend op de tonen van de populaire Nederlandse Hindi Coverband HumTum de avond werd afgesloten. De toegang was gratis dankzij de inzet van vele vrijwilligers, donaties uit het bedrijfsleven en de Indiase Ambassade.

De 5 samenwerkende organisaties blikken tevreden terug en danken een ieder voor hun bijdrage.

OHM