Plasterk ‘gijzelt’ getroffen bevolking Sint-Maarten, zegt de premier

Een ravage op het eiland Sint-Maarten een week nadat orkaan Irma over het eiland raasde.

De diplomatieke rel tussen Nederland en Sint-Maarten loopt steeds verder op. Premier William Marlin van het door orkaan Irma getroffen eiland beschuldigt de Nederlandse minister Plasterk ervan de dakloze bevolking ‘te gijzelen’ om zijn eigen gelijk te halen.

Nederland wil het autonome Sint-Maarten met honderden miljoenen euro’s te hulp komen, maar dan moet het eiland akkoord gaan met een zogenaamde ‘Integriteitskamer’ die onder leiding van Nederland de corruptie bestrijdt en geldstromen controleert. Ook de honderden miljoenen aan wederopbouwgeld moeten door deze nieuwe organisatie worden gecontroleerd. Daarnaast wil Nederland tijdelijk de grensbewaking overnemen met de inzet van extra marechaussees. Plasterk eist dat Sint-Maarten vóór 31 oktober ingaat op de Nederlandse eisen. 

Ultimatum

Dat is Sint-Maarten niet van plan, zo blijkt uit een brief die premier Marlin Plasterk dit weekend heeft gestuurd. Volgens hem staat Sint-Maarten niet onwelwillend tegenover het plan voor de Integriteitskamer, maar kan de komst van dit controle-instrument niet voor het aflopen van het ultimatum worden toegezegd. Daarnaast schrijft Marlin dat ook hij voor een goede grenscontrole is, maar dat een intensivering niet nodig is.

Plasterk heeft gisteren na de afwijzing van de voorwaarden telefonisch contact gezocht met Marlin, maar dat gesprek heeft de zaak alleen maar laten escaleren, zo lijkt het. In een nieuwe brief die vannacht (Nederlandse tijd) werd verspreid, spreekt Marlin van een ‘gijzeling van de bevolking’ door Nederland, en doet hij de voorwaarden voor hulp af als ‘niet eerlijk’ en ‘onacceptabel’. De eisen die door Nederland worden gesteld, hebben volgens hem niets met de geboden hulp te maken, en is de angst voor corruptie ‘nergens op gebaseerd’. In werkelijkheid hebben het afgelopen jaar drie afzonderlijke rapporten de vermenging van de bovenwereld met de onderwereld op het eiland aangetoond.

Tweede brief

Hoewel Marlins brief van dit weekend nog uiterst hoffelijk van toon is, en hij aanbiedt met een delegatie naar Nederland te komen om het een en ander te bespreken, is de toon van zijn tweede brief na het telefoongesprek ongekend hard en gebruikt hij woorden in kapitalen om zijn gelijk te halen.

Met die opstelling komt ingrijpen van Nederland steeds dichterbij. Minister Plasterk heeft vandaag laten weten dat Nederland vasthoudt aan de voorwaarden. De kersverse staatssecretaris Raymond Knops, die in de loop van de week wordt belast met Koninkrijksrelaties, kan als Sint-Maarten blijft weigeren na verloop van het ultimatum zijn minister Kajsa Ollongren voorstellen een zogenaamde ‘Algemene maatregel van Rijksbestuur’ af te kondigen. Daarmee wordt de regering van het autonome Sint-Maarten tijdelijke buiten spel gezet. 

Dat kan op basis van het ‘Statuut’ waarin de spelregels binnen het Koninkrijk zijn vastgelegd. Het Koninkrijk moet ten alle tijden de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur waarborgen, staat hier beschreven. Is dit niet het geval, dan is ingrijpen toegestaan.

Bron: TROUW