Poëzie is uiting van gevoel

In verband met Internationale poëzie dag op 21 maart 2022 heeft Utthan Foundation Dwarka van Nieuw Delhi een internationale online poëzie dag georganiseerd. Vanuit Suriname nam mevr Lalaram Laila van Suriname Hindi Parishad deel hieraan.Via deze internationale webinar hebben deelnemers uit verschillende landen gedichten gepresenteerd, waarin hun dichtkunst op een voortreffelijke wijze tot uitdrukking is gekomen . De assistent organisator Tarun Ghawana vertelde dat behalve India nog 14 andere landen hun gedichten hebben gepresenteerd en het was een waar genoegen om naar al deze dichters en sprekers te luisteren.

Achter de viering van de Internationale poëzie dag heeft de Verenigde Naties een doel willen verwezenlijken n.l. dat de interesse wordt  bevorderd  in de dichtkunst en dat men op deze manier gemotiveerd wordt in het  schrijven van gedichten. Enkele leden hiervan waren ook aanwezig op dit webinar. Utthan Foundation werkt ook hieraan om de schrijvers te motiveren hun schrijfkunst (dichtkunst) tot uiting te brengen en voorruit te gaan .

De organisator en master of ceremony van Utthan Foundation en van deze webinar mevr Aruna Ghawana startte deze webinar en gaf door wat het onderwerp is van deze dag . Verder zei ze dat een gedicht eigenlijk het uitdrukken van het gevoel is en dat de literatuur eigen onvolledig  (incompleet) is zonder het gedicht.Gedurende deze 2 uur durende discussie zijn vele belangrijke letterkundige onderwerpen besproken. Wat de gastsprekers naar voren hebben gebracht wordt hier gepubliceerd.

De gastspreker van de webnar uit United Kingdom (UK), Shail Agrawal gebruikte Kabir en Tulsidas als voorbeelden en zei dat slechts twee en een halve letters al genoeg zijn om een gedicht te schrijven. De ere gastspreker van Trinidad en Tobago de heer Sewkumar Nigam die de 2e secretaris van de Indiase Commissie is (Hindi, onderwijs en cultuur) heeft d.m.v. zijn dichtkunst het sarcasme gepresenteerd en in zijn tweede gedicht heeft hij de gemeenschap een spiegel voorgehouden. Uit Nieuw Zeeland heeft de directeur van Massey Universiteit, mevr Pushpa Bharadwadj Wood ook een gedicht gepresenteerd .

Vanuit  de Fiji Universiteit uit Fiji heeft de Professor Manisha Ramrakha over de liefde tussen vader en dochter in dichtvorm gepresenteerd en tegelijkertijd wees zijn erop dat men in de kracht van de jongeren moet geloven  en bracht hun gezichtspunten tot uiting.Vanuit Canada heeft Sneh Thakoer gezegd dat de macht (kracht)van de pen niet ontkend  mag worden. Vanuit Spanje heeft Pooja over zo’n saaie onderwerp als Rekenen een heel interessante dichterlijke presentatie gegeven .Ook de presentatie van de heer Suresh Pandey, onderdirekteur  van Indo Scandic Stichting, van Zweden was erg interressant .

Vanuit Mauritius heeft mevrouw Savita Tewari een gedicht gepresenteerd over Mauritius zelf. Uit Zuid Korea heeft Ajay Nibandhkar een ieder’s hart veroverd met zijn gepresenteerde gedicht. Uit Nederland heeft Hindi verzorger docent Krishnakoemarie Jarbandhan een gedicht gepresenteerd over het hart en het leven waarmee ze ook de harten heeft veroverd. Uit Suriname heeft de Hindi docent mevrouw Laila Lalaram het onvermoeibare werk van de moeder vol lof toegebracht en op een heel interessante manier via haar gedicht  gepresenteerd. Mevrouw Subhashini Ratnayak uit Sri Lanka heeft haar eerste liefde in India en ook Sri Lanka geintroduceerd in haar gedicht presentatie.  Vanuit Mumbai heeft Vivek Sharma gesproken over de gedichten die als liederen zijn gebruikt in Bollywood films en dan de dichter Niradj in deze herdacht. Aan het einde van deze Webnar heeft iedereen over de oorlog die nu gaande is, geuit  dat ze hopen op een spoedige  wereldvrede.

Stichting Suriname Hindi Parishad