Positie ziekenhuizen holt achteruit

Vanavond dinsdag 5 december  hield de  KennisKring haar laatste presentatie van 2017.Het thema luidde:Thema: ” Financiële perikelen en hun invloed op de duurzame ontwikkeling van onze gezondheidszorg en onderwijs”.  Gastspreker Ir. Manodj Hindori die voorzitter is van de Nationale Ziekenhuis Raad en tevens directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis en Ivan Fernald, ex. minister van defensie, en oud directeur van het IMEAO gaven hun visie .
De schaarste aan middelen vooral voor de acute zorg e.a. medische diensten zijn cruciaal geworden. Diverse acties bij PCS, de RGD hebben geleid tot wanhopige situaties vanwege financiële verplichtingen De NZR entameert de problemen bij de regering en wachten de oplossing af. De Surinaamse gezondheidszorg is ondergefinancierd en lijkt op een radeloze bodemloze put ,aldus Manodj Hindori. De 4 ziekenhuizen hebben ongeveer 25 miljoen srd kapitaalsinjecties nodig om aan de nu helaas contante betalingsverplichtingen te voldoen. Het leningen plafond is bereikt en rente op rente verergert de schuldpositie alleen maar. De vorderingen op de staat voor de zorg aan bijvoorbeeld de  militairen blijven groeien enz… De invoering van Sintax, rust in de ziekenhuizen, tijdige operaties en goed apparatuur zijn nodig.

Ivan Fernald gaf aan dat 70 % van het onderwijsbudget alleen naar salarissen gaat. De koersstijging heeft dramatische invloeden op ons onderwijs.
Goed beleid behoeft genoeg financiën. De Su. schuldquote steeg met 35 % naar 64% in 2016.
De huidige situatie kent hoge aantal zittenblijvers, slechte slagingscijfers en de doorstroming stagneert. Dataverzameling is erg belangrijk wil je de kern problemen aanpakken
In het Caraïbisch gebied is het slagingspercentage zowel bij de jongens als meisjes hoger dan Suriname. Onze cijfers fluctueren van 53-56%.
Zitten blijvers en dropouts zijn voor GLO 26%. Bij de Mulo is dat 57% geslaagden. Dus 43 % is gezakt wat zeer zorgelijk is. Bij de LBO zijn de dropouts 36%. Bij de toelating Havo zijn maar 430 van de 1300 studenten geslaagd. en bij de 1e klas stroomt ongeveer. 70 % niet door. Wij moeten tot het besef komen dat er een mondiale transformatie gaande is en wij mee moeten gaan met de industriële revolutie. Daarvoor moeten de grote bedrijven in Suriname ook investeren in technologische opleidingen. Daarvoor hebben wij kwalitatieve en hoogwaardige docenten nodig die studenten competenties aanleren die de wereld nodig heeft. Extensie van de schooltijden moeten niet leiden tot verhoging van de inefficient. Structurele maatregelen, gedegen wetenschappelijk onderzoek, convenant met de vakbeweging voor mede verantwoordelijkheid en medezeggenschap en een reddingsplan voor ons onderwijs zullen leiden tot de succesformule, aldus Fernald die stelde dat wij leiden aan een collectief kikkersyndroom.

Guiilermo Samson, panellid toonde economische terminale cijfers over onze staatshuishouding. Onze inkomsten in 2010 waren 2600 miljoen en in 2018 is dat 4000 miljoen meer.
De personele uitgaven zijn van 1200 naar 2600 miljoen gestegen terwijl de subsidies van 650 naar 1800 miljoen gaan.
De totale uitgaven zijn 8600 miljoen en onze schulden gingen van 200 naar 2100 miljoen srd.
De leningen baren zorgen omdat die van 2015 tot 2017 door een wonder boy middels een 20 tal leningen zijn gebracht tot een totaal van $ 3300 miljoen met een over trekking van het kredietplafond van $ 500 miljoen.

Bij de DSB zijn er vele leningen gesloten die niet goed zijn verantwoord. Samson zei dat Hans Moison niet gelogen heeft en adviseerde zijn boek te lezen. Moodys zegt aan de wereld om Suriname geen geld meer te lenen. Zolang deze minister van financiën het beleid zal uitmaken zal Suriname grotere problemen ervaren en de economie een decadentie blijven vertonen. De zaal ging daarna in discussie en werd middels netwerken de avond en het KennisKringjaar afgesloten.

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *