President bezoekt gebedshuis i.v.m. de nationale gebedsdag

Op zondag 4 juni 2023 zijn landelijk tempels, kerken en moskeeën in gebed gegaan als dank en respect aan onze voorouders. Deze hebben de afgelopen 150 jaar hard gewerkt en ons tradities, normen en waarden achtergelaten. Dit was de rode draad in de speech van de IRIS ondervoorzitter, tevens de voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging, prof. dr. Robbert Bipat. Pt.  Ramlochan Tewarie, voorzitter van de Priesterraad Nederland,  stond stil bij de weinige spullen die onze voorouders meenamen: een Rámcaritmánas, een Hanumán Cálisá en wat kleren. In alle diaspora landen vieren we Diválí en Phagwá en nuttigen dezelfde snacks.
Jack Uden, voorzitter van de Nationale Jubileum Commissie ging voor in gebed en verwees naar de Wang Bon met zoveel takken en 1 rivier met zoveel kreken. Nitin Jagbandhan, voorzitter van de gemeente Sanatan Dharma, maakt zich zorgen of de jeugd de normen en waarden zal voortzetten de komende 150 jaar.
President Santokhi had het over wat onze voorouders meenamen:
durf, geloof, hoop, kracht, moed en geen geld,  waarmee zij met pijn en leed dit land naar een goede bestemming hebben gebracht. Wat nu nodig is eenheid dat het schip vooruit zal helpen.
De dienst werd geleid door eerwaarde pandit Nandoe Tewarie.

OHM pr150jr