President ontvangt delegatie VG Himmat

Op invitatie van het Kabinet van de president heeft een delegatie van Vriendengroep Himmat op 16 maart jl. een beleefdheidsbezoek afgelegd aan de president van de Republiek Suriname. Aanleiding was het feit dat VG Himmat dit jaar een mijlpaal heeft bereikt door de 25e container met hulpgoederen naar Suriname te brengen. De vriendengroep doet dit geheel op eigen kosten onder de noemer “Goede doelen project SU”.

De president sprak zijn waardering uit over de professionele uitvoering van het project en onderstreepte daarbij de liefde voor- en betrokkenheid van de vriendengroep bij hun land van herkomst. Voorts gaf de president aan niet eerder een groep vrijwilligers aan het werk gezien te hebben die in eenheid, harmonie maar vooral ook transparant te werk gaat. Tevens sprak de president zijn waardering uit aan VG Himmat voor het feit dat zij hun netwerk in Nederland ten bate van de Surinaamse samenleving inzetten. De president heeft de VG opgeroepen om dat netwerk ook in te zetten voor de vele goedgekeurde projecten die de komende jaren uitgevoerd moeten.

Het Goede doelen project SU ondersteunt sociaal zwakkeren waaronder ouderen en hulpbehoevenden en kansarme jongeren. Voor ouderen ligt het accent op medische hulpgoederen (rolstoelen, rollators, bedden, loopkrukken, incontinentiemateriaal); voor de jeugd gaat het voornamelijk om onderwijs- en sportmaterialen.

In 2020 en 2021 was de ondersteuning van het Goede doelen project SU vooral gericht op het verlichten van de gevolgen van de Covid pandemie. Via het netwerk in Nederland zijn circa 300 ziekenhuisbedden ontvangen en vervolgens naar Suriname getransporteerd ten behoeve van verschillende ziekenhuizen.

Namens de Kern van VG Himmat,
Stanley Ramkhelawan