Priesterraad Sanatan Dharm heeft vergaderd

Op zondag 14 augustus heeft de priesterraad van de gemeente Sanatan Dharm vergadert met haar leden. De opkomst was ongeveer 35 leden. Diverse brandende vraagstukken kwamen aan de orde.

Er zijn diverse werkgroepen en commissies ingesteld. De commissie opleidingen gaat zich bezig houden met trainingen en bijscholingen van pandits, terwijl een nog in te stellen tuchtcollege met eigen secretariaat zich zal bezig houden met het verbeteren van de regelgeving en evt. misstappen van geestelijken. Een andere coordinatie team gaat zich bezig houden met de wekelijkse- en jaarplanning van mandirdiensten en een adviesraad zal zich moeten buigen over vraagstukken het Hinduisme rakende om zodoende eenduidig de samenleving te dienen. Ook zal een werkgroep zich buigen over international netwerken en samenwerkingen. Het oud bestuur onder leiding van pt. Nandoetewarie heeft op 13 Juli j.l. het vaandel overgedragen aan Pt. Djietendra Bholasingh met pt. Jaiyant Sewgobind als secretaries, pt. Thakoerpersad Mahatabsingh als ondervoorzitter, pt. Sharma Ghisaidoebe als penningmeester en pt. Lokhnath Gajadhar Sukul als commissaris. De maandelijkse contributie bedraagt Srd 100,- en men wil nog meer pandits stimuleren lid te worden.