Shri Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname start pandit (priester) opleiding

Op zaterdag 8 april 2023 is er  een aanvang gemaakt met de opleiding tot Sanátan Dharma pandit (priester) waar heel lang reikhalzend naar werd uitgekeken. De opleiding wordt verzorgd op het secretariaat van de priesterraad aan de Koningstraat no 31-33.

Hier zijn de ceremonieën van Saraswatí Mátá en Guru pujá aan vooraf gegaan onder begeleiding van de leermeesters, EW Pt. Sarwankoemar Ramsoedit Tewari en EW.Pt.Thakoerparsad Mahatabsing, ten overstaan van de uitgenodigde besturen van de Shri Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname (SDMSS), de Shri Sanátan Dharm Parsád (SSDP) en de priesterraad SDMSS.

De aanwezige pupillen zijn van harte verwelkomd door de voorzitter van het hoofdbestuur van de Shri Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname, EW. Pt. Nitin Jagbandhan en de voorzitter van de  Shri Sanátan Dharm Parsád, EW. Pt. Chetram Ghisaidoobe onder uitspreken van de beste wensen.

De voorzitter van de priesterraad SSDMS, EW. Pt. Djietendra Bholasing drukte  in zijn welkomsttoespraak de pupillen op het hart, de opgedane kennis welk volgens de hoogste standaarden zal worden overgedragen, waardig en nobel uit te dragen en als zodanig erkenning te verwerven als zijnde pandits op nationaal als internationaal niveau. Deze opleiding is voor de eerste keer in de geschiedenis van de priesterraad SDMSS en is nu een feit geworden.

De priesterraad wenst de groep heel veel succes en zegen van Mátá Saraswatí toe om deze opleiding succesvol af te ronden.

Bron: https://m.facebook.com/priesterraad.sdms