Proces over Suripop arrangement

In het laatst verschenen nummer van het Surinaams Juristen Blad (SJB 2019 no. 3) is er een interessante zaak gepubliceerd over het arrangeren van een muzieknummer in het kader van het Suripop XVI festival (2010). De zaak is in 2011 aanhangig gemaakt, maar de kantonrechter heeft pas in 2019 vonnis gewezen!

De eiseres Liesbeth Peroti heeft de zaak aanhangig gemaakt tegen de Stichting ter bevordering van kunst en cultuur in Suriname, hierna ook te noemen de stichting, en Ricardo Steeman als gedaagden.

Door de gedaagden was in het kader van het genoemde Suripop festival aan eiseres gevraagd om een compositie te arrangeren. Het muzieknummer is toen door de eiseres gearrangeerd, maar vervolgens zonder overleg met haar door gedaagden gewijzigd. Daarna is het nummer verveelvoudigd en in het openbaar bekendgemaakt door gedaagden. Hierbij werd gesteld dat de arrangeurs zijn: Liesbeth Peroti en Ricardo Steeman.

Het nummer werd bekend onder de naam: “mi sa si a tangi” en werd gezongen door Elvin Pool. De eiseres was er ontevreden over dat de gedaagden wijzigingen in haar arrangement hadden aangebracht zonder haar daarin te kennen, en vervolgens het nummer als een gezamenlijk arrangement van Peroti en Steeman uit te brengen.

Peroti maakte daarom een zaak aanhangig tegen de stichting, waarbij zij vorderde dat de gedaagde sub A (de stichting) en/of de gedaagde sub B (Steeman) inbreuk gepleegd hebben op het haar toekomende auteursrecht, in het bijzonder het persoonlijkheidsrecht op de muziekschikking (arrangement) en dat zij daarmee onrechtmatig jegens haar (eiseres) hebben gehandeld.

De kantonrechter stelde Peroti in het gelijk met als motivering dat artikel 10 lid 2 van de Auteurswet aan eiseres als arrangeur van een muzieknummer een zelfstandig recht op het door haar gemaakte arrangement heeft, zodat aan haar het auteursrecht toekomt. Ingevolge artikel 25 lid 1 van de Auteurswet komt aan de eiseres het persoonlijkheidsrecht toe om zich te verzetten tegen elke wijziging in haar werk en/of aantasting die nadeel zou kunnen toebrengen aan de naam en eer van eiseres.

Verder vorderde Peroti ook schadevergoeding van de gedaagden en wel tot een bedrag van

USD 5.000,–. De rechter was van oordeel dat eiseres aanspraak maakt op een schadevergoeding, maar bepaalde deze op USD 3.000,–.

Kort commentaar:

Hoewel inbreuken op het auteursrecht in ons land aan de lopende band gepleegd worden, zijn er maar weinig rechtszaken over de Auteurswet gevoerd. Het valt daarom toe te juichen dat Liesbeth Peroti het aangedurfd heeft het schenden van haar intellectuele eigendom rechtens aan te vechten en met succes! Uit de duur van de rechtszaak die in eerste instantie (hoger beroep is nog mogelijk) ruim acht jaren heeft geduurd, blijkt dat hiervoor wel een lange adem nodig is.

Ook de proceskosten zullen voor velen een belemmering zijn.

Het lijkt erop alsof de Suripop organisatie er steeds van uitgegaan is dat zij gerechtigd is veranderingen aan te brengen in gepresenteerde arrangementen, zonder toestemming van de arrangeur. Ik heb geen andere zaak kunnen achterhalen over een dergelijk geval in ons land.

Het zal ook voor velen een verrassing zijn te vernemen dat niet alleen een compositie, maar ook een arrangement ingevolge de Auteurswet beschermd wordt tegen inbreuken. Ook het begrip persoonlijkheidsrecht geniet in muziekkringen geen algemene bekendheid.

Het gevoerde proces mag daarom beschouwd worden als een verrijking van de in ons land schaarse jurisprudentie op het gebied van intellectuele eigendommen.

Aan Lisibeti: yu sa s(y)i a tangi!

 

Paramaribo, 31 januari 2020.
door Carlo Jadnanansing

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *