Promotie Kirtie Algoe

“Hindu and Muslim Responses to Christian Dominance. Interreligious Relations in Suriname and Guyana 1950-2014”

Na jarenlang onderzoek heeft mej.Kirtie Algoe op woensdag 26 april in het openbaar in de Centrumkerk haar proefschrift “Hindu and Muslim Responses to Christian Dominance. Interreligious Relations in Suriname and Guyana 1950-2014” verdedigd.

“Onze religieuze diversiteit wordt vaak geprezen op verschillende podia, maar begrijpen we het echt? Kunnen we de relaties tussen religieuze groepen verklaren? Deze vragen hebben mij jarenlang bezig gehouden en daarom ging mijn onderzoek hierover”, aldus mw. Algoe.

De promovendus Algoe kreeg de gelegenheid om in 10 min een wetenschappelijke samenvatting van haar onderzoek te geven. Hierna mochten de promotiecommissie, de meelezers en de opponenten vragen stellen aan haar gedurende een uur. Deze trokken zich daarna terug voor beraad en kwamen tot de conclusie dat mej. Algoe voldeed aan de vereisten om te promoveren tot Doctor in de Maatschappij Wetenschappen. Daarna volgden de felicitaties vanuit de Universiteit en een dankwoord van de gepromoveerde zelf. De avond werd afgesloten met een receptie.
Stg. OHM feliciteert de jonge Doctor met het behaalde mijlpaal en wenst haar verder succes toe.

PS! In de loop van de volgende week hopen wij een samenvatting van haar meer dan 100 pagina’s tellend proefschrift aan u te presenteren.

Bron: OHM