4 september 2022: Rádhá Ashtamí

Het hindú festival van Rádhá Ashtamí of Rádhá Jayantí herdenkt de geboortedag van ‘Shrí Rádhá Rání’. Ze is bekend als een ‘avatár’ van Godin Lakshmí. Het wordt gevierd tijdens de maand ‘ Bhádrapada’ volgens de hindú kalender op de ashtamí (achtste dag) van de shukla paksha (volgens de westerse kalender augustus-september). Rádhá Ashtamí wordt gevierd 15 dagen na ‘ Shrí Krishṇa Janmáshtamí’, de geboortedag van Shrí Krishṇa.

Deze dag eerbiedigt de onbaatzuchtige band van liefde tussen Shrí Krishṇa en Rádhá, een unieke relatie en liefde tussen mens en God; hindú-devoten aanbidden Godin Rádhá met uiterste toewijding en ijver en doen speciale pújá’s .

Rádhá werd door Vrishbhánu gevonden op een lotusblad in een vijver in Barsáná, een buitenwijk van Mathurá. Samen met zijn vrouw Kírti voedde hij haar op als hun dochter; zelf waren ze kinderloos. Zij hadden nl. in hun vorig leven een vardán (zegen) gehad van Brahmá, dat ze in hun volgend leven, Godin Lakshmí als hun dochter zouden krijgen. Men gelooft dat dit goddelijke meisje haar ogen niet heeft geopend totdat Shrí Krishṇa geboren was. De goddelijke liefde van Shrí Rádhá en Krishṇa overschrijdt alle menselijke concepten en heeft een spirituele betekenis.

Hindú geschriften beschrijven Rádhá als de spirituele energie van God Krishṇa. Er wordt gezegd dat wanneer God incarneert, Zijn spirituele energie in een vrouwelijke vorm wordt geboren. Vandaar dat men de genade van Shrí Krishṇa alleen kan bereiken door Zijn spirituele energie Rádhá te aanbidden.