Radhe Shyam Mandir 25 jaar

radhe-shyam-mandir

Vrijdag 16 december 2016 wordt de Radhe Shyam Mandir aan de Nw Weergevondenweg 224, 25 jaar en de sociaal culturele sport en godsdienstvereniging, waaronder de Radhe Shyam Mandir valt, 50 jaar.

In Januari 2016 werd het jubileum jaar door de voorzitter ingeluid met verschillende activiteiten, die het heel jaar door het bestuur is georganiseerd.

Bij elk activiteit stond de bewustwording van onze Sanatan Dharm centraal, wat belangrijk is om de juiste keuze als mens te kunnen maken en dit in je leefgewoonten toe te passen.
Door standvastigheid,beheersing van de wil zeker in de materiële wereld.
Ook is er gedacht aan de reinheid van zowel innerlijk als uiterlijk, hoe positief is men ingesteld wat zeker belangrijk is gezien de heden situatie en, hoe kan men door zijn eigen positiviteit hiermee omgaan en wat is bij deze hun inbreng. Dit alles is van belang om toe te passen in de leefgewoonte.
Het bestuur heeft mogelijkheden zien creëren voor sociaal zwakkeren van de buurt. Zo hebben zij grote uitstapjes georganiseerd z.a Boottocht, een busreis naar Blaka watra voor een geringe bedrag.

Lezingen en Deelname aan de cursus van Art of Living.
Dit is van groot belang voor de ontspanning en de rust in deze benauwde situaties en hoe wij met deze situatie om moeten gaan.

De grandioze loop van de Vishaal Kalash Yatra in samenwerking met de vereniging Sanatan Dharm Máhá Sabhá Suriname, Jai Hanuman en de vereniging Jiwan Djoti. De Yuvadal Shakti heeft de eenheid bevorderd en uiteraard de samenwerking. Daarnaast geeft de Radhe Shyam Mandir alle aandacht aan de hindoe feestdagen. Een zeer druk bezochte feestevenement is de Navrátrí gedurende 9 dagen in het voorjaar en 9 dagen in het najaar.
Op deze bezinningsmomenten zijn de jongeren die uit hun zelf betrokken voelen en zich ook participeren. Gedurende deze tijd is er elke avond een Kathá(lezing), waaruit een bepaald nectar vloeide van kennis, wijsheid, de beheersing van de zintuigen, die de jongeren en alle anderen met zich meenemen en toe kunnen passen in hun leefgewoonte. Wederom zien wij dit terug komen in onze Sanatan Dharm de bewustwording in eeuwigheid.

Het bestuur bedankt de grondleggers die met bloed, zweet en tranen de Radhe Shyam Mandir tot stand heeft kunnen brengen, waar wij een ieder nu de Lotusvoeten van de Allerhoogste kunnen dienen.
Ook de Geestlijken en alle donateurs en een ieder die mogelijk maakt heden en in de toekomst de vereniging Átma Parkash en de Radhe Shyam Mandir optimaal te doen funtioneren.
Namens de voorzitter, Mw. Amrita Kewalbansing- Bishesar

Bron: Mw. Amrita Kewalbansing- Bishesar, Voorzitter