Raghoebarsing analyseert terugval Surinaamse Economie

Stanley K.Raghoebarsing,econoom en   oud minister van LVV en PLOS ,  hield donderdagavond een lezing in het gebouw van de Stichting Oilifant. De economische situatie kent 3 sferen nl de  reële, financiële en de monetaire sfeer. De  verslechtering van de conditie van Suriname’s staatsfinancien begon reeds gelijk  na het aantreden van de nieuwe regering  in 2010. De begroting werd totaal ontwricht. Er is geld geleend, geld gedrukt en de reserves van de CentraleBank zijn opgemaakt  terwijl een schuldpositie werd gecreëerd van 2.5 miljard SRD in 2010 naar 12 miljard SRD  vandaag . Het probleem  over de hoogte van de staatsschuld legde hij nader uit met de wet op de Staatsschuld  in de hand. In plaats van de SRD  8.4 miljard tegen koers 4.04 is het nu SRD  12.7 miljard tegen koers van boven de 7.7 voor de US dollar.                       

De monetaire reserve van Suriname bedraagt  nu $381 miljoen terwijl  de Centrale Bank ook ernstig verzwakt is. De economische groei was -2% in 2015 en voor  2016 wordt dat geschat op -9%. De CBvS  heeft haar primaire taak verzaakt door in plaats van de samenleving  te beschermen ,zij de regering op een onjuiste  manier  is gaan helpen. De middenklasse is intussen compleet  verarmd.

Ook 2017 ziet er niet fraai uit met een tekort van SRD 2 miljard en lopende leningen  van SRD3 miljard. Reshuffelen alleen helpt niet. Alleen een  nationale samenwerking en inspanning van overheid , bedrijfsleven, vakbeweging, kerken en  maatschappelijke groepen kan een daadwerkelijke verandering brengen in het te voeren beleid.

 

Middels  cijfermateriaal toonde Raghoebarsing de erbarmelijke financiële situatie van ons land aan. Hij toonde  aan dat men de reserves en verdiensten  heeft verbrast  door te blijven uitgeven ondanks de inkomsten kelderden. Het is dan ook een gigantische job om het getij te doen keren wat een  nationale inspanning vereist. Hij vergeleek Suriname  met  Griekenland welk land  tot 2060 niet uit de problemen zal geraken .

Na de presentatie vond er een levendige discussie plaats . Een belangrijke  vraag was over hoe lang de huidige financieel economische crisis van Suriname zou kunnen   voortduren.” Een voorzichtige 8 jaren”  werd er  geschat