Raivizion Online University is zojuist als de eerste online universiteit gelaunched

Op vrijdag 7 april 2023 ben ik verrast geworden door een bericht in mijn WhatsApp van Dr Satish Rai uit Sydney Australië. Daarin ben ik uitgenodigd  om raadslid  (Council member) te worden Raivizion Online University (ROU). Dit is de eerste online Universiteit op het gebied van studies aangaande de Indiase contractarbeiders en hun nakomelingen in de wereld (global girmit studies). Rai beschouwt ook de nakomelingen van de relaties die deze emigranten in India achterlieten.

Hij is langer dan 40 jaar bezig geweest de geschiedschrijving van deze arbeidsmigranten in de Europese kolonies te bestuderen en via

cinematografie en literatuurproductie zoveel mogelijk vast te leggen en wereldkundig te maken. Deze nakomeling van de girmityas is in Fiji geboren en studeerde aan een Britse Universiteit sociologie en cinematografie aan de University of western Sydney. Zijn producties zijn heel groot en wijdverspreid in de kringen van de nakomelingen wereldwijd. 

Na zijn terugkeer in het geboorteland is hij heel actief geweest op het gebied van geschiedschrijving van het land van herkomst van de toenmalige Brits-Indische contractarbeiders met name in Engelstalige Europese kolonies. Rai woont enige tijd in Sidney. Vandaar is hij nog steeds heel actief bezig behoort tot prominente trekkers op het gebied van Global Girmitya Affaires. Dat zij  zaken betreffende de arbeidsmigranten (girmityas) uit India, die na de afschaffing van de slavernij naar de verschillende kolonies zijn verplaatst. In de genoemde mondiale organisatie zijn wetenschappers zowel uit India als uit de voormalige kolonies actief. Zijn diepe droom is om de nazaten van de kantraki’s of girmityas in India en daarbuiten met elkaar mentaal te verbinden.

Toen ik mijn memoires ‘Verlaten Verleden ‘ in september 2019 publiceerde en daarover ook een internationaal persbericht op mijn FB Wall online liet gaan, was Rai heel nieuwsgiering naar de inhoud daarvan. Want het ging vooral over mijn immigratiegeschiedenis waarin ook de geschiedenis van de kantraki’s uit India in Suriname en Guyana aan de orde kwam. Mijn paternale grootvader (adja) kwam in december 1896 als vrijgezelle en gezonde jongeman van 20 jaar uit Utra Pradesh Saharanpur in Paramaribo aan en is hij dezelfde dag op Plantage Catherina Sofia in het district als suikerkoker tewerk gesteld. Na vijf jaar was hij vanwege de inademing van fijnstof uit de vrijkomende damp van het gloeiend hete suikerrietstroop compleet een ernstige astma patiënt geworden (CARA). 

Mijn adjie die als kind bruid met haar nani en nana (maternale grootouders) naar het buurland Brits-Guyana was gevlucht, om na de gawna niet naar haar onbekende bruidegom te gaan, kwam met deze  grootouders uiteindelijk naar Nickerie. Het verhaal wil dat zij met mijn adja trouwde ondanks zijn ernstige chronische aandoening. Hij overleed na 4 vier jaar van het zoetzure samenzijn op zijn perceel te huwelijkszorg op beneden Saramacca. Gelukkig zag hij nog kans om 2 zonen na te laten waarvan de jongste mijn vader was. Dus daar heb ik mijn Indiase origine aan te danken. Mijn verhaal boeide Rai en betrok me sinds mei 2020 bij de activiteiten van zijn mondiale organisatie. Sindsdien hebben we intensief gesproken over het herschrijven van onze immigratiegeschiedenissen.

Een climax van mijn activiteiten bereikte op 4 februari dit jaar, de geboortedag van wijlen mijn vader,  door de website kalapaniacademia.com te launchen. Dat is een soort digitale kenniscentrum over feitenhistorie (itihasa) met bespreking van modern wetenschappelijke studies en onderzoek over de contractmigranten uit India en hun nakomelingen waar ook ter wereld. Ook Rai bracht zijn website www. Raivizion.com online mondiaal in de omloop. Ik had er geen notie van dat hij bezig was met een online universiteit totdat ik de uitnodiging ontving om raadslid van deze wetenschappelijke instelling te willen worden. Toen hij mij vertelde dat deze online universiteit haar accreditatie ontleent aan de Indiase Lucknow universiteit van Lucknow heb ik niet geaarzeld zijn uitnodiging te accepteren. Ik ben straks 79 jaar oud en zie hierin goede kansen om iets nuttigs voor de nakomelingen in mondiaal opzicht te kunnen nalaten. En dat leeft voort.

Het uiteindelijke doel is studenten en scholars aan te moedigen hun MA en PHD kwalificaties op het gebied van Girmitya studies met name in relaties tot eigen burgerschapsvorming en groeps emancipatie op grond cultureel-historische eigenschappen waartoe men behoort.

De ROU-raad bestaat uit zeer erkende wereldwijde geleerden die hebben aangetoond dat ze de zaak van de wereldwijde girmitya-gemeenschappen als nazaten in en buiten India hebben bevorderd. De Raad bestaat ook uit zeer gemotiveerde personen die door hun voorbeeldige werk hun vastberadenheid hebben getoond om een positieve bijdrage te leveren aan het leven van de afstammelingen van de girmityas en hun familieleden in India.

Een van de kernkwaliteiten die deze Raadsleden hebben, is hun getoonde inzet om bij te dragen aan het herschrijven van het wereldwijde verhaal aangaande girmityas dat door heersende koloniale en neokoloniale historiek van toe is bepaald. De rol van de Rou-raadsleden is vooral advies en begeleiding te geven aan de directie en haar instelling in de zaken van het tillen van haar doelen tot het hoogste niveau en integriteit.                

Dus heb ik het verzoek tot toetreden aanvaard. Alles is pro deo en liefdeswerk ten bate van de jongere generaties nakomelingen van de getransmigreerde contractarbeiders uit India.

Bron: SNC, geschreven door Dr. Shardanand Harinandansingh