Rámlílá, het geheim van het spel begrijpen

Tijdens de Rámlílá-opvoering en mini-beurs in het Flamboyant Park vorig jaar november, was een van de creatieve stands die van de Brahma Kumaris. Er waren 3 etalagepoppen te zien, verkleed als Rám, Sítá en Rávaṇ (zie foto).ramlila
Uit een folder welke werd uitgereikt aan de bezoekers halen wij het volgende:
Sítá, de koningin, staat voor de ziel, de ster (sitárá). Rám is de perfecte echtgenoot, zoon, het symbool van de Allerhoogste Ziel. Samen hebben ze het meest gelukkige leven, totdat Rávaṇ Sítá ontvoerde. Ráva heeft alles te maken met het kwade, lijden en verdriet. Maar omdat Sítá een cirkel van bescherming rondom zich heeft, kan hij haar niet gemakkelijk verdriet geven. Dus bedenkt hij allerlei listen om haar toch te misleiden, opdat ze de lijn kan passeren. Op het moment dat Sítá de lijn passeert, misleid door een gouden hert, raakt ze alle helderheid kwijt. Ze komt terecht in Rávaṇ’s wereld. Zijn eerste zet is, haar te maken tot zijn slaaf.
De ziel wordt slaaf van allerlei verlangens, maar als één vervuld wordt steekt een andere de kop op. De 10 koppen van Rávaṇ staan voor de verschillende vormen van ego o.a. obsessies, verlangens, gemis, en zijn de oorzaak van verdriet. Zodra ondeugden worden gevoed, wordt hun behoefte naar bevrediging steeds groter, de grenzen worden steeds vaker overschreden en het verdriet neemt alleen maar toe.
Dan stuurt Rám de boodschap voor Sítá, dat hij haar zal bevrijden. En omdat Rám zélf nooit de lijn passeert, behoudt hij zijn helderheid. Rávaṇ kan hem nooit misleiden.
Het is niet zo moeilijk om door te hebben dat we verstrikt geraakt zijn in verdriet, door de verkeerde keuzes die we hebben gemaakt. Maar waarom is het dan zo moeilijk om te kiezen voor onze vrijheid? Waardoor komt het dat de ziel gevangen blijft in de ondeugden?
De geniepige vormen die de ondeugden aannemen, worden ook wel Máyá genoemd.
Zodra er een uitnodiging voor vrijheid voor de deur staat, geeft Máyá advies en beginnen de excuses, in de vorm van “maar”, “als”, “ik zal proberen”, “het is moeilijk”. Het vergelijken met anderen, uitstel, twijfels en angst zijn allemaal manieren om de beslissing voor vrije keuze uit te stelen. De subtiele vormen van verdriet komen daarna in het spel, waardoor nederlaag steeds vaker toeslaat. Rávaṇ blijft gevoed worden. en wordt groter.
Iedere ziel heeft aandeel in het spel, waarbij er twee sterke teams elkaar bekampen: het team van Máyá, Rávaṇ, dat een niet te verzadigen honger heeft naar macht en rijkdom en aan de andere kant het team van Rám en Sítá.
Het gevecht speelt zich af in de ‘mind’, het maken van keuzes ingegeven door goed of kwaad. Alhoewel Rám en Rávaṇ hun eigen kracht hebben, ligt de uiteindelijke overwinning in het goede, dat wat oorspronkelijk puur en zuiver is.
Sítá werd bevrijd en Rám accepteerde haar, want hij had er steeds volledig op vertrouwd, dat ze haar zuiverheid voor hem zou behouden.
Iedere ziel, die diepe liefde voor de Allerhoogste Ziel koestert, zal zich weer klaarmaken, om zich in haar staat van zuiverheid met Hem te herenigen. Met de krans van aangestoken lichtjes wordt het feest van de overwinning en hereniging daarna groots gevierd.

Vanavond start de tiendaagse Ramlila opvoering te R.A. Complex aan de Henri Fernandes weg (Weg naar Zee ) o.l.v. Dhr. Chandarsingh Foelsing . Aanvang 18:30 tot 20:30 u. De Lila wordt opgevoerd door S.C.R.J. LEIDING 9A en het duurt van 18 tot en met 27 november a.s. De toegang is geheel gratis . Kom en geniet van dit leerrijk spektakel.