Rámnavmí- en Navrátrivieringen op zondag 10 april

Zondag 10 april was de laatste dag van Navrátri en het was ook Rámnavmí. De mandir’s hebben deze dag “groots“ herdacht want er waren veel bhakt’s aanwezig. Er waren mandirs die overdag hun dienst hebben gehouden, weer andere mandirs die dat in de avonduren hebben gedaan, en ook mandir’s die zowel overdag als in de avond hun diensten hebben gehouden. Het was mooi weer, en ook niet warm. In zo’n omstandigheid is Vishu geïncarneerd als Rám Avtár om de mensheid af te helpen van het onrecht. De Shri Rám Mandir heeft overdag de mandirdienst gehad met pújá, kathá en prárthaná, met sohar’s en met andere typen bhajan’s die met Rám Avtár te maken hadden. Op vyás zat panit Bhagwatpersad Bansidhar en als shrotá zaten de voorzitter van de Shri Rám Mandir, Radjen Debipersad, en zijn echtgenote. Alles had een goed verloop met aan het einde ártí. Tot slot was er een lekkere maaltijd.