Reaktie op bericht NOS

Aan de redactie van NOS.nl

Den Haag, 22 januari 2024

Betreft: Uw berichtgeving heden over de tempel Ram Mandir te Ayodhya in India

Geachte heer /mevrouw,

Met ontzetting en onthutsing heb ik kennis genomen van uw berichtgeving over de Ram mandir (tempel) in Ayodhya, India. De berichtgeving gaat uit van het beeld – doorgaans gevoed  door het beeld dat door westerse, linkse media wordt geschetst- dat moslims in India onderdrukt worden door de huidige regering. De onderbouwing is geregeld eenzijdig en een neutraal onderzoek naar de feiten blijft uit. Elk haakje om het zogeheten maar niet onderbouwde Hindoe-extremisme uit te vergroten wordt aangehaald maar de lange geschiedenis die India kent aan misdaden door moslim-extremisme krijgt geen enkele aandacht.  Dat hindoes recentelijk onthoofd zijn vanwege uitspraken over de Islam heeft hier geen enkele aandacht gehad. Zelfs dichter bij huis, als tempels in Nederland worden besmeurd, beklad en beschadigd wordt daar weinig aandacht aan besteed.

Ook ten aanzien van de opening van de Ram mandir wordt voortgeborduurd op dezelfde ongefundeerde sentimenten. Enig onderzoek naar de geschiedenis hierover laat een veel genuanceerder beeld zien.

De feiten over de Ram mandir:

De zgn. Babri moskee is gebouwd onder het bewind van de brute moghul tiran Aurangzeb die Hindoes onderdrukt, afgeslacht en onder dwang heeft bekeerd. Er heeft op verschillende plekken een genocide plaatsgevonden waar Hindoes in India niet over mogen spreken om moslimextremisme niet te provoceren, weer een voorbeeld van de wijze waarop India gebukt gaat onder moslimextremisme. De Ram mandir (de belangrijkste tempel voor Hindoes) die daar al eeuwen stond, werd afgebroken door de Aurangzeb.

Op de ruïnes van deze Ram mandir werd de moskee opgericht om de suprematie van moslims te bevestigen, en dan juist op de plek die voor Hindoes het meeste betekende. Dit gebeurde overigens niet alleen in Ayodhya, maar op grote schaal over heel India.  Ondanks verjaging door deze overheerser hebben de Hindoes deze plek van aanbidding voor Ram nooit opgegeven en continu hun diensten op hetzelfde terrein gehouden ter ere van Ram.

Na de onafhankelijkheid van India in 1947 hebben Hindoeorganisaties continu gevraagd aan de Indiase overheid om het onrecht dat hun was aangedaan door de moslimoverheersers recht te trekken. Als gezegd, er zijn duizenden mandirs in India omgebouwd tot moskee.

Omdat de toenmalige regering van Nehru (na de onafhankelijkheid) sterk steunde op moslimminderheid heeft de regering de verzoeken van Hindoe-organisaties terzijde gelegd.  De opgekropte woede leidde in de jaren negentig van de vorige eeuw tot afbraak van de Babri moskee. De regering greep in en de situatie werd bevroren.

Zowel  moslim- als  hindoe-partijen legden hun claims bij het hoge gerechtshof. De argumenten van beide partijen werden op tafel gelegd en wat doorslag gevend was in dit geval was het resultaat van een archeologisch onderzoek dat onder leiding stond van een deskundige uit notabene moslim huize. De deskundige stelde op basis van opgravingen vast dat de moskee was gebouwd op de ruïnes van een Hindoetempel: zo kwamen er allerlei ornamenten en beelden tevoorschijn die typerend zijn voor een hindoe mandir.

Na een jarenlange juridische procedure heeft het gerechtshof het oordeel geveld in het voordeel van de Hindoe organisaties omdat onomstotelijk was komen vast te staan dat de Babri moskee daar is gebouwd waar voorheen de Ram mandir stond.

De feiten bevestigen het beeld dus niet van de onderdrukte moslim. Integendeel, het laat een beeld zien van de onderdrukte Hindoe die door vele invasies en het kolonialisme probeert haar identiteit te waarborgen, en dat nog in het eigen land.

De berichtgeving waar ik aan begin aan refereerde, onderschrijft de door mij beschreven ontwikkeling van eenzijdige journalistiek waarbij er stelselmatig maar een slachtoffer kan zijn, en dat is zeker niet de Hindoe. De berichtgeving berust dan ook op feitelijke onjuistheden en werkt ook nog eens zeer polariserend.

Ik verzoek u daarom met onmiddellijke ingang uw bericht te corrigeren, met inachtneming van de feiten zoals hiervoor kort geschetst. Ook verzoek ik u in uw gekleurde  vervolgberichtgeving  beter rekening te houden met de  effecten op de bewegingsvrijheid  en welzijn van Hindoes  in Nederland.

Hoogachtend,

Drs. A.B.Tewarie

Voorzitter van ASAN Tempel in Den Haag

Voorzitter van de Raad van Vertegenwoordigers van Stichting Federatie Arya Samaj Nederland

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *