Relevantie van Mantrarecitatie in Yoga

Allereerst is het begrip “Namaskár” gedefinieerd, dat gebruikt wordt bij een groet waarbij de handpalmen tegen elkaar gehouden worden ter hoogte van de borstkas. Deze groet houdt in: het goddelijke in jezelf groet het goddelijke in de ander. Op deze wijze groeten zorgt voor een staat van harmonie en balans. Volgens de hinduïstische filosofie is een “Mantra” een vibratie die concentratie en bewustzijn versterkt. Er zijn verschillende Mantra Yoga Geschriften waarin mantra’s terug te vinden zijn die gereciteerd kunnen worden tijdens de beoefening van Yoga. De Mantra’s worden op de volgende 4 manieren gereciteerd:
1) Luid opzeggen;
2) Fluisteren;
3) In gedachten;
4) Opschrijven.

Een universele Mantra die veelal wordt gehanteerd in de Yoga beoefening is “Aum” .

Heden ten dage bestaat er nog een misverstand over deze Mantra, als zou het alleen voor volgelingen van het hinduïsme bedoeld zijn. Deze Mantra heeft een universeel karakter en kan door elk individu worden gereciteerd. Het zorgt voor het bevorderen van positieve gedachten en spirituele groei.

De Mantra “Aum” kan worden opgesplitst in het volgende:

  • A; het fysiek lichaam
  • U(O); het verstandelijke
  • M; het intuïtief bewustzijn

In totaliteit staat “Aum” voor het goddelijke en de ziel in jezelf.

Tenslotte gaat het bij elke “Mantra” erom zich over te geven aan de Almachtige.

Bron: Yoga lezing ICC