Religie & Verkiezingsklimaat in Suriname – Presentatie i.k.h.v. 34ste Wereld Religie Dag

Populaire samenvatting van presentatie i.k.h.v. 34ste Wereld Religie Dag (19.01.2020)

Religieuze organisaties en leiders kunnen invloed uitoefenen op het verkiezingsklimaat in een samenleving. Deze invloed kan bijvoorbeeld betrekking hebben op communicatie tussen individuen. Religieuze organisaties en leiders zijn in staat hun volgelingen te instrueren om onderlinge harmonie te koesteren ongeacht de verschillen en overeenkomsten in politieke voorkeur. Naast communicatie kan de invloed ook te maken met hebben met stemgedrag en partijpolitiek. Zo kunnen religieuze organisaties en leiders hun leden mobiliseren om een bepaalde politieke partij te steunen.

 

Internationaal
De invloed van de religie op het verkiezingsklimaat hangt veel af van de lokale context en uitgangspunten van betrokkene groepen of individuen. Illustratief voor de invloed op communicatie is een studie over Afrika (Haider, 2016). Het blijkt dat nieuwe protestante kerken minder interesse tonen voor de politiek dan de gevestigde kerken. Tegelijkertijd zien we dat religieuze leiders uit multireligieuze gebieden meer cohesie en vrede promoten dan religieuze leiders die wonen in religieus homogene buurten.

Een voorbeeld van de invloed van religie op stemgedrag vinden we in een studie over Latijns-America (Boas & Smith, 2016). De Katholieke kerk stelt zich steeds meer politiek neutraal op, maar wordt actiever als het gaat om maatschappelijke issues. De kerk is vaak uitgesproken over economie, reproductieve rechten en vrouwenkwesties. Dit zien we vooral in Brazilië.

Tijdens deze presentatie wordt de nadruk gelegd op de rol van religieuze leiders bij verkiezingen. Zij kunnen een grote invloed hebben op het stimuleren van religieuze harmonie en het oplossen van conflicten, omdat zij vaak een paar zaken mee hebben:

  1. Ze worden vertrouwd en als geloofwaardig gezien
  2. Ze beschikken over kennis over gemeenschappelijke normen en waarden binnen en buiten de religie, waardoor ze in staat zijn om conflicten vanuit verschillende kanten te bekijken
  3. Ze hebben kennis en inzicht met betrekking tot de lokale context
  4. Ze hebben netwerken en toegang tot instituten en personen met macht

 

Regionaal
Tijdens mijn onderzoek in Guyana sprak ik met de voorzitter van de Interreligieuze Organisatie (IRO). Hij vertelde dat de IRO vooral werd opgericht om de etnische conflicten rond de verkiezingen te minimaliseren. Guyana heeft jarenlang met zulke conflicten te maken, welke erfenis is van ernstige politieke strubbelingen in het verleden. Etniciteit bleek daardoor niet de krachten te hebben om personen met verschillende politieke voorkeur te bundelen. Religie daarentegen wel. Het IRO nam het voortouw om de kracht van religie te gebruiken in een strijd voor nationale cohesie rond de verkiezingen. Daarom werd in 2016 een gedragscode voor politieke partijen ontwikkeld en ondertekend door enkelen onder hen. Ook werd er een vredesloop georganiseerd waarbij personen een broche droegen met het opschrift “vrede” in het Engels, Arabisch, Hindi en Inheems.

 

Nationaal en kernboodschap
Suriname heeft het voordeel dat het een goed imago van de verkiezingsorganisatie heeft opgebouwd in de loop der jaren. Hiernaast zijn er religieuze organisaties waar volgelingen naar opkijken. Maar er is ook dynamiek op beide fronten: verkiezingsorganisatie en religieuze groepen. Deze dynamiek heeft invloed op het verkiezingsklimaat. Het is daarom van belang dat de respectieve dynamiek gezond blijft. Mijn kernboodschap vandaag is dat wij allemaal onze eigen verantwoordelijkheid moeten dragen in het verkiezingsklimaat en het positieve imago moeten voortetten. We moeten hierbij putten uit goede voorbeelden en leermomenten uit het verleden. Ook dienen we te kijken naar goede elementen binnen en buiten de eigen kringen. Tenslotte, het koesteren van de sportiviteit is noodzakelijk. Dit is een kracht die ons helpt om om te gaan met andersdenkenden. Het is vergelijkbaar met de sport, martial art bijvoorbeeld. Ik heb een sportachtergrond. Als onderdeel van de voorbereiding op een sparring wedstrijd leer ik mijn atleten dat ze naast het dragen van een schild, ook moeten leren te buigen voor de tegenstander. Dit gebeurt voordat ze starten met het sparren. Na afloop van de wedstrijd groeten ze elkaar en gaan ze naar elkaars coach. Het is een code. Tijdens zo een partij vindt er namelijk een krachtmeting plaats. Je leert jezelf kennen, accepteert hierbij de uitslag: de overwinning of verlies. Maar veel belangrijker is dat je respect betuigt. Zonder de tegenstander vindt er immers geen krachtmeting plaats. Sportiviteit is een kracht waar vele sectoren voordeel aan hebben.

Kirtie Algoe
(27.01.2020)

Referenties

Haider, H. (2016). Religious leaders and the prevention of electoral violence (GSDRC Helpdesk Research Report 1366). Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.

Boas, T. and Smith, A. (2015). Religion and the Latin American Voter. In The Latin American Voter, eds. Ryan Carlin, Matthew Singer, and Liz Zechmeister. University of Michigan Press.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *