Rudra Abhishek voor Wereldvrede

In de afgelopen 8 dagen, van Zondag 20 januari t/m 27 januari 2019, werd voor het eerst in Suriname een Rudra Abhishek en Homa gehouden bij Roeli’s aan de Magenta kanaal, waar 15 Surinaamse paṇdit’s aan deelnamen, onder begeleiding van de indiase Acharya Pandit Vyas Lalit Mohan. Wij zijn Acharya Vyas, de Surinaamse paṇdit’s en ook de sponsors heel dankbaar hiervoor. De organisatie is van plan om dit jaarlijks te houden in Suriname.

Het doel van Rudra Abhishek is om Wereld Vrede te scheppen. Het vernietigt onwetenheid en de zondes van vele levens en geeft daardoor vrede, voorspoed, welvaart en welzijn in Suriname. De Surinaamse paṇdit’s en alle paṇdit’s zijn daarom belangrijk, omdat ze de kennis van de Ved levendig houden in onze gemeenschap en door deze speciale Yagyas, scheppen zij voorspoed, welvaart en welzijn in Suriname en beschermen de mens van een heleboel kwaad.

Mahárishi, grondlegger van de Transcendente Meditatie (TM) beweging, legde uit dat in Sattyug (tijd van verlichting), de Vedische Paṇdit’s volledig verzorgd werden, door de Rájá’s van het land, omdat de Vedische paṇdit’s Dharma en de natuurwetten van het land en koningkrijk ondersteunen, beschermen en verlevendigen in de samenleving.

Mahárishi had de TM Raja’s daarom gevraagd om de Maharishi Vedische Paṇdit’s in India permanent te verzorgen. Op zijn verzoek, voor zijn heengaan in 2008, hebben de TM Donors en Raja’s, $33 Miljoen dollars verzameld voor de “Brahmanda Sarawastie Trust” om 30,000 Maharishi getrainde Vedische Paṇdit’s permanent te verzorgen.

Brahmanda Saraswatie was Maharishi’s Guru, hij was Shankaracharya en Jagad Guru van Jyotir Math, de spirituele zetel in het Noorden van India, een plaats dat voor 300 jaren leeg was, omdat niemand waardig genoeg gevonden was, todat Swami Brahmananda Saraswatie in 1941 Shankaracharya werd.

Dankzij deze TM Raja’s hebben wij momenteel 5000 Maharishi Vedische Paṇdit’s, en ook 4000 jongere Vedische paṇdit’s in training (voor 12-15 jaren), in de Brahmasthan (Madya Pradesh) van India, die volledig worden verzorgd met Stahpatya Veda huizen, enz., om niet alleen samen in een groep te mediteren voor wereldvrede, maar ook om een hele speciale Maha Rudra Abhishek voor Wereldvrede dagelijks te doen, dat wordt uitgevoerd door 1331 Maharishi Vedische Paṇdit’s. https://vedicpandits.org

Maharishi had uitgelegd dat voor maximale effect van de poejas en yagyas, de paṇdit’s eerst TM & TM Siddhis moesten leren, omdat “Yagya” begint op het niveau van “Para”, van Transcendent bewustzijn. Pújá’s werken ook veel beter wanneer de paṇdit’s uitgerust en minder gestrest waren. Verder is het belangrijk de Sankrit uitspraak correct is. Acharya Paṇdit Vyas zei zelf, dat het hem 13 jaren heeft genomen om de juiste Sanskrit uitspraken te bemachtigen. De jonge Maharishi Paṇdit’s, vanaf 8-12 jaren oud, worden voor 12-15 jaren getraind, om niet alleen de 4 Veda’s te kennen, maar ook om correct Sankrit uitspraken te bemachigen. Verder legde Maharishi uit dat voor een betere effect, de mantra’s langzaam gechant moeten worden, omdat er veel kracht schuilt in de “Silence between the Gaps”.

Iedereen kan de dagelijkse Rudra Abhishek meemaken, die door 12 Maharishi Paṇdit’s Live worden uitgevoerd, door te gaan naar https://maharishichannel.in/ op kanaal 2.

Ved betekent Kennis, het zijn de natuurwetten dat Universeel is. Het doel van de Ved is om kennis te geven aan de mens om zijn wensen te vervullen, om zijn leven te verbeteren en gelukkiger te maken. Mensen van alle culturen in de wereld maken al dagelijks gebruik van de Vedische kennis van bv. Yoga Asana’s en Ayurved, die komen van de Ved.

De Kennis van de moderne Natuurkunde heeft ontdekt dat er 1 fundamentele oerkracht bestaat, wat de Natuurkundigen noemen het Verenigd Veld van alle Natuurwetten, die de basis vormt van de gehele schepping en van alle natuurwetten.

Met TM, bereiken wij deze zelfde bron binnen in ons Zelf, op een gemakkelijke, moeiteloze en natuurlijke manier binnen 15-20 min. Het wordt ervaren als diepe rust en Vrede, dat tweemaal zo diep is als 6 uren slaap.

TM is de enige meditatie techniek, die meer dan 600 wetenschappelijke onderzoekingen heeft, dat heeft aangetoond dat TM de geestelijke en lichamelijke gezondheid bevordert door Stress en spanningen op te lossen dmv diepe rust.

Wetenschappelijk onderzoekingen hebben aangetoond dat als wij 1% TMers hebben in een land, dat het aantal misdaden, aantal ongelukken en aantal zieken in ziekenhuizen drastisch afnemen. De kwalitiet van de samenleving verbetert, doordat er meer Vrede, Geluk, Orde en Harmonie wordt verspreidt door TMers in de samenleving.

Later werdt ontdekt dat wij slechts de wortel uit 1% in TM Siddhas (gevorderde TM technieken) nodig hebben, om dezelfde 1% Maharishi effect te ervaren, bv, ipv 1% TMers, of 5850 TM mediterenden voor Suriname, hebben wij slechts ongeveer 77 TM siddhas in Suriname nodig, die samen hun programma doen om dezelfde 1% effect te ervaren.

Wij willen daarom iedereen uitnodigen om zo snel als mogelijk te beginnen met TM en om een Groep van 77 TM Siddhas te creeren voor de vrede, voorspoed, welvaart en welzijn van Suriname.

 

Ian G. Thijm, Bsc, MBA, TM Leraar

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *