S.C.V. Shri Sanatan Dharm “Shri Krishna” kiest nieuw bestuur

De Sociaal Culturele Vereniging Shri Sanatan Dharm ”Shri Krishna”, gevestigd aan de Lallarookhweg 1 heeft op zondag 22 mei 2022 in een Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen voor 3 jaar. Er was maar een kandidatenlijst van het oud bestuur met 2 aftredende leden en aangevuld met enkele nieuwe leden; deze werd bij acclamatie gekozen door de ledenvergadering.

De volgende leden hebben zitting in het nieuw bestuur:
Dhr. Anand Poeran
Dhr. Kenneth Rambali
Dhr. Suradj Madarie
Mw. Nisha Sanchit-Jagdeo
Dhr. Ricardo Doebar
Dhr. Manodjkoemar Mansabdar
Dhr. Bidjaiperkash Kalloe
Dhr. Deepak Bhagwandien
Mw. Nejal-Jagessar Priya
Mej. Ashley Mansabdar
Dhr. Ramdien Dharindherpersad

De functieverdeling van het bestuur zal binnenkort in onderling overleg met elkaar plaatsvinden.

Stg. Organisatie Hindoe Media feliciteert het nieuw gekozen bestuur en wenst haar veel succes toe in haar seváwerk.

OHM