Sanatan Dharm start opleiding tot predikant

Ingevolge artikel 1 lid B van het Huishoudelijk Reglement van de Priesterraad van de Vereniging Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname is scholing en bijscholing alsook begeleiding van predikanten (pracáraks/ pracárika’s), een belangrijke zaak. De Priesterraad start een opleiding tot erkende predikant (pracárak) / predikante (pracáriká) op junioren niveau.

De naam van de opleiding heet: Hindú Junior Predikant(e)

De primaire taken zijn het houden van rouwlezingen. Deze opleiding duurt 6 maanden en om mee te doen moet met een middelbare opleiding hebben of daaraan gelijkgesteld, 3 Hindí- diploma’s (Prathamá, Madyamá, Uttamá) bezitten en belijder/ belijdster zijn van de Sanátan Dharm.
Ook moet men liefde hebben voor de medemens alsook sociaal emotioneel ingesteld zijn. De minimale leeftijd is gesteld op 16 jaar.

Vermeldenwaard is dat voor de verrichte diensten als predikant (e) een vrijwillige financiële tegemoetkoming naar redelijk- en billijkheid wordt verkregen van de nabestaanden. Er bestaat ook een doorgroeiingsmogelijkheid tot senior predikant.

Gegadigden kunnen zich tot uiterlijk 15 februari a.s. aanmelden op het nummer 08723582 of via het e-mailadres nitinjagbandhan@hotmail.com.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *