Sanátan Dharma doet aangifte tegen beledigende prenten

Pandit Nitin Jagbandhan van de Sanátan Dharma Mahá Sabhá heeft maandag aangifte gedaan op het politiestation Kwatta over godslastering. Het gaat om twee prenten van Hanumán, die de laatste dagen via sociale media worden verspreid. Op de eerste prent wordt vicepresident Ronnie Brunswijk als Hanumán afgebeeld, terwijl op de tweede de afbeelding van Hanumán is doorgehaald en de middelvinger wordt opgestoken.

Strafbaar
“Dit kan absoluut niet door de beugel. Het zijn denigrerende foto’s die onze waardigheid als Hindoe aantasten. In het ‘Wetboek van Strafrecht’ zijn er verschillende artikelen opgenomen, waarin zulke handelingen strafbaar worden gesteld.” Als voorbeelden noemt Jagbandhan de artikelen 196, 197 en 324 uit het wetboek. In atikel 196 is onder meer opgenomen, dat “hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding door smalende godslastering op voor godsdienstige gevoelens, krenkende wijze uitlaat”, wordt gestraft van ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hoogste tweehonderd Surinaamse dollars.

Volgens Jangbandhan is de Sanátan Dharma een gerespecteerde organisatie met meer dan 175.000 volgelingen. “We zijn niet uit op ruzie of escaltie, maar gelet op ons opvoedend karakter, kunnen we soortgelijke prenten niet tolereren. Dit is niet de norm”, zegt hij zeer gebelgd. Op sociale media hebben verschillende Hindoes ook hun misgenoegen geuit over hoe het staartje uit cartoon van ‘Fa Waka’ alleen maar langer wordt.

Hanumán
Godslastering moeten wij binnen geen enkele religie accepteren, reageren verschillende personen op Facebook, waar Jagbandhan verwacht dat de politie de personen, die achter de krenkende prenten staan, gauw achterhaalt en maatregelen treft. Onder de Hindoes neemt Hanumán, als meest toegewijde devoot van Shri Ráma uit de Rámáyaṇa, een zeer belangrijke plaats in. Hij wordt beschouwd als één van de meest edele figuren en zijn heldendaden vormen geliefkoosde gespreksonderwerpen voor iedereen.

Hanumán wordt gezien als de bevrijder in nood. De Hanumán Calisá- een ode bestaande uit veertig verzen- is zeer populair en wordt door jong en oud bezongen. Recentelijk heeft de jongerenvereniging Yuvadal, de Calisá ook in het Nederlands uitgebracht. Hindoes vieren jaarlijks op grootse wijze Hanumán Jayantí (geboortedag van Hanuman) in april.

DWT

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *