Sanatan Dharm houdt presentatie over seniorencentrum

Op maandag 26 juni 2023 heeft de Sanatan Dharm Maha Sabha bij de Shiv Parvati Mandir aan de Magentakanaalweg een presentatie gehouden voor de Indiase ambassadeur, dhr. Balachandran en zijn staf over een te bouwen seniorencentrum.

De voorzitter van de Sanatan Dharm, dhr. Nitin Jagbandhan, heette de gasten welkom en introduceerde zijn team.


De presentatie ging o.a. over het plan om een 40-kamer tellende ouderenzorgcentrum te bouwen aan de Welgedacht C weg op een terrein van 1.5 ha.
OHM bestuurslid, dhr. Bhagwan Gangaram Panday, gaf aan dat het bouwen één aspect is en de operations, management en het onderhoud het tweede aspect zijn. Hij verwees naar de bestaande cultuur van hindustaanse ouderenzorg thuis en ook naar een ouderenzorgcentrum dat OHM wilde bouwen te Kwatta op een gedoneerd terrein dat te smal bleek te zijn en waar overige families ook niet aan meewerkten. Verder waar er wel een 5 ha. terrein vrij was te Frederikshoopweg en aangevraagd was door OHM, werd dit door de politiek aan derden afgestaan. De financiering zag hij niet als probleem. Hij adviseerde Sanatan Dharm nu via o.a. het ITEC-programma van India een Train the Trainer cursus aan te vragen voor kennisontwikkeling in de totale keten bij ouderenzorg vanaf intake, ziektenherkenning en begeleiding bij o.a. dementie, reparatie van rollatoren, rolstoelen, ziekenhuisbedden tot mortuarium. Dit kan simultaan met de bouw lopen. Adviseur Wonnie Boedhoe gaf aan dat aan alle facetten is gedacht inclusief dagopvang voor ouderen. Mevr. Urmila Ramlagansingh zegt dat ze zal nagaan hoe de overheid dit project zou kunnen ondersteunen en zegde haar medewerking toe.
Voor OHM zou ze ook nagaan als er een terrein vrij was.


De ambassadeur vroeg naar het plan van aanpak, de financiering, het onderhoud en het management van het op te zetten centrum. Hij had de ervaren consultants mr. Kumar uit India en mevr. Raghoebarsing meegenomen die een uitleg gaven over de commerciële en sociale haalbaarheidsmogelijkheden. De gasten zijn toen naar het bouwterrein te Welgedacht C gereden voor een plaatselijke orientatie.
(OHM)