Sanátan Dharma installeert Voorlichtingsraad

Kortgeleden heeft de installatie van de Voorlichtingsraad plaatsgevonden door het hoofdbestuur van de Vereniging Sanatan Dharma Maha Sabha Suriname op hun hoofkwartier. De leden van de Voorlichtingsraad zijn:

  1.  Mevr. Kalpoe Aartie (voorzitter)
  2. Dhr. Jagessar Karansing (ondervoorzitter)
  3. Dhr. Sewkoemar Bhagwandien R. (secretaris)

De Voorlichtingsraad heeft als missie om een omgeving te creëren waarin mensen van de Shrí Sanátan Dharma elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en groeien. De raad streeft ernaar om bewustzijn, begrip en respect voor Shrí Sanátan Dharma te bevorderen, om zowel interne als externe dialoog aan te moedigen en om samenwerking te stimuleren.

De visie van de raad is een samenleving waarin mensen voldoende geïnformeerd zijn over de Shrí Sanátan Dharma en er bewust van zijn dat het een levenswijze is. De raad gelooft dat het vergroten van bewustzijn, het bevorderen van begrip en het aanmoedigen van samenwerking, een positieve impact generen m.b.t. het bevorderen van vrede, rechtvaardigheid en sociale cohesie in onze gemeenschap.

Doel van de raad: Het bevorderen van bewustzijn, begrip en respect voor de Shrí Sanátan Dharma en het vergemakkelijken van interne zowel externe dialogen en samenwerkingen.

Als religieuze voorlichtingsraad stellen we ons ten doel om een inclusieve omgeving te creëren waarin beleiders van Sanátan Dharm elkaar kunnen ontmoeten, leren en groeien.

Ons doel is om:

  1. Bewustzijn te vergroten: we willen mensen informeren over de basisprincipes, overtuigingen, rituelen en praktijken van Sanátan Dharma, zodat men een betere kijk heeft op de Shrí Sanátan Dharma.
  2. Begrip te bevorderen: door middel van educatieve programma’s, workshops en zowel interne als externe evenementen willen we begrip bevorderen tussen mensen die affiniteit hebben met de Shrí Sanátan Dharma. We willen vooroordelen verminderen en een sfeer van respect en tolerantie creëren waarin mensen open kunnen staan voor elkaars perspectieven en ervaringen.
  3. Interne & externe dialoog aan te moedigen: we streven ernaar om een platform te bieden voor zowel interne als externe dialoog en uitwisseling. Door middel van gesprekken, discussies en gemeenschappelijke activiteiten willen we de dialoog tussen de verschillende vertegenwoordigers bevorderen. Hierbij moedigen we een vreedzame en constructieve uitwisseling van ideeën en ervaringen aan, met als doel om wederzijds begrip en samenwerking te bevorderen.
  4. Samenwerking te bevorderen: we willen een brug slaan tussen Shrí Sanátan Dharma en diverse organisaties om gezamenlijke inspanningen te bevorderen op het gebied van sociale rechtvaardigheid, liefdadigheid en maatschappelijke betrokkenheid. We geloven in de kracht van samenwerking om positieve verandering te bewerkstelligen en gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Door deze doelen na te streven, willen we bijdragen aan een vreedzame en inclusieve samenleving waarin mensen van de Shrí Sanátan Dharma harmonieus kunnen samenleven en samenwerken.

De leden worden namens de Vereniging Sanatan Dharma Maha Sabha Suriname heel veel succes toegewenst.

Bron: Sanátan Dharma