Sanátaní’s bewijzen geboortelocatie Shrí Rám

Hoe de Sanátaní’s (hindú’s) de exacte locatie van de geboorte van Bhagwán Shrí Rám voor het Hooggerechtshof bewezen
(De SKANDA PURÁṆAM en de grootste rechtszaak van India)

Welke bewijzen hebben geleid tot de beslissing van de rechters in deze historische zaak?
● Een stenen pilaar
● Een niet goed begrepen kaart
● Een eeuwenoud boek
● En goddelijke interventie

De historie:
1902, Ayodhyá
Een Britse officier genoemd ‘Edward’ , doet een onderzoek naar alle 148 Tírtha Sthalam’s van Ayodhyá op basis van de Skanda Puráṇam . Hij legt zijn onderzoek vast door stenen borden (pilaren) met nummers op te zetten in elk van de Tírtha Sthalam’s. Er was een straf op het verwijderen van de pilaren.
“Straf van Rs 3000 en 3 jaar gevangenisstraf als iemand deze pilaren verwijdert”.
Na 117 jaar zouden deze pilaren een belangrijke rol spelen in de geschiedenis van India.

2005, Lucknow

Advocaat P.N. Mishra was samen met Swámí Avimukteshwaránanda met de auto van Lucknow naar Calcutta. Hij verdwaalt en bereikt uiteindelijk Ayodhyá.
In Ayodhyá ontmoet hij een Sádhu en tijdens hun gesprek vraagt hij hoeveel Tírtha Sthalams er in Ayodhyá zijn.
De Sádhu antwoordt: Er zijn 148 Tírtha Sthalams in Ayodhyá.
P.N. Mishra vraagt de Sádhu hoe hij de exacte cijfers kent. De Sádhu vertelt hem dat in 1902 een Brit genaamd Edward op al deze 148 plaatsen pilaren heeft opgericht. Vervolgens legt de Sádhu uit hoe in 1980 een historicus genaamd Hans Bakker naar Ayodhyá kwam, een onderzoek deed, een boek over de stad schreef en vijf kaarten van Ayodhyá maakte.
Verrast vraagt P.N. Mishra hem om de stenen borden (pilaren) te laten zien die door Edward zijn opgezet. Daar ziet hij een interessant stenen bord –
Pilaar # 100.
Pilaar nr. 100 bevond zich in een put van 2,5 meter diep, samen met een beeld van Shrí Gaṇesha .
Na het zien van de pilaren vertrekt P.N. Mishra naar Calcutta.

2019, Hooggerechtshof van India
Er is een procedure gaande in de rechtszaak betreffende Rám Janmabhúmi. De Sanátaní’s hebben het moeilijk om de exacte locatie van de geboorteplaats van Bhagwán Shrí Rám te bewijzen.
Het rapport van de Archaeological Survey of India (ASI) bewees dat er onder de Babri-moskee een tempel uit de 12e eeuw stond, maar het rapport kon niet bewijzen dat dit de exacte geboorteplaats van Bhagwán Shrí Rám was.
De CJI (Opperrechter van India) vraagt: “Heeft u enig bewijs om de exacte locatie van de geboorteplaats van Rám te bewijzen?”.
P.N. Mishra, de advocaat van Sant Samáj, antwoordt: “Ja, het bewijsmateriaal is beschikbaar in de Skanda Puráṇam .”
De Skanda Puránam is een oud Sanátan Geschrift. Het is het oude document dat alle belangrijke Sanátan pelgrimsoorden in kaart brengt. Het heeft geologische locaties van alle Sanátan Tírtha Sthalam’s.
De exacte locatie van de geboorteplaats van Bhagwán Shrí Rám wordt vermeld in de Vaishṇav Khand. / Ayodhyá Máhátmya.
Er staat: “Ten westen van de Sarayu-rivier ligt Vighneshwar, in het noordoosten van deze plek ligt de exacte geboorteplaats van Bhagwán Shrí Rám – het ligt ten oosten van Vigneshwar, ten noorden van Vasistha en ten westen van Laumasa”.
CJI: “We kunnen de taal die in de Skanda Puráṇam wordt gebruikt niet begrijpen. Heeft u een kaart die we kunnen begrijpen?
P.N.Mishra: _”Ja. Er is een boek van historicus Hans Bakker met kaarten die zijn gemaakt op basis van de Edward-steenplaten (pilaren), die op hun beurt zijn geplaatst op basis van de Skanda Puráṇam .
De CJI vroeg P.N. Mishra om het boek met kaarten onmiddellijk in te dienen.
Dit nieuwe bewijsmateriaal zorgt voor een absolute sensatie in de rechtszaal.
● De Skanda Puráṇam vermeldt de exacte locatie van de geboorteplaats.
● Edward zette 148 steenplaten (pilaren) op op basis van de Skanda Puráṇam .
● Hans Bakker maakte een kaart op basis van die 148 steenplaten.

Het was dus een volledige correlatie. Maar er was een probleem…
Als er volgens de Skanda Puráṇam gaan, staat er dat de exacte geboorteplaats van Bhagwán Shrí Rám ten noordoosten van Vignesh ligt. Maar de kaart van Hans Bakker gaf het niet zo duidelijk aan. Dus op die kaart kwam de locatie van de geboorteplaats van Bhagwán Shrí Rám niet precies overeen.
En dan komt de kroongetuige van de zaak: Shankarácárya Avimukteshwaránanda.
P.N. Mishra belde de Shankarácárya en vroeg om dit mysterie op te lossen.
De Shankarácárya bezocht Ayodhyá en loste het mysterie op.
Avimukteshwaránanda was getuige nummer DW 20/02. Hij liet het Hooggerechtshof weten dat de ‘Vignesh’ die in de Skanda Puráṇam wordt genoemd, niet de Vigneshwar-tempel is die op de kaart van Hans Bakker staat afgebeeld.
Vignesh is eerder Pilaar #100, waar een múrti van Shrí Gaṇesha (ook bekend als Vignesh) zich in een put bevindt.
Wanneer we Pilaar #100 als Vignesh nemen, wordt het mysterie opgelost.
Ten noordoosten van Pilaar #100 ligt exact dezelfde locatie waar Sanátaní’s beweren dat Bhagwán Shrí Rám is geboren; en die locatie voldoet ook aan alle andere identificatiecriteria.
Rechter Chandrachud glimlachte en zei: “Deze jongens hebben het zojuist bewezen, ze hebben het gevonden”.
De getuigenis van Avimukteshwaránanda veranderde de zaak en de muslimkant wist dat ze de zaak hadden verloren. De enige manier om hun zaak te redden was door te bewijzen dat de getuigenis van de Shankarácárya onjuist was.
De muslimkant vraagt toestemming om de Shankarácárya aan een kruisverhoor te onderwerpen.
Vijftien advocaten van de muslimkant voeren de komende tien dagen het kruisverhoor van Avimukteshwaránanda uit. De Shankarácárya geeft briljante antwoorden op al hun vragen, terwijl alle vijf de rechters naar hem bleven luisteren.
Na tien dagen geeft de muslimkant zich uiteindelijk gewonnen.
Dus, op basis van de Skanda Puráṇam , Edward’s Stoneboard Pillars, de kaart van Hans Bakker en de getuigenis van Swámi Avimukteshwaránanda spreekt het Hooggerechtshof dus een oordeel uit in het voordeel van de Sanátaní’s!
Sanátani’s denken dat de Rám-tempel alleen toegewezen is gekregen dankzij het ASI-rapport van K.K. Muhammad. Hoewel het ASI-rapport een belangrijke rol speelde, kwam het feitelijke keerpunt in de zaak van het geliefde oude boek – de Skanda Puráṇam – en de religieuze guru’s die deze boeken bestudeerden en ontcijferden.
De naam “Skanda Puránam ” wordt 77 keer genoemd in het arrest van het Hooggerechtshof.
Sanátaní’s waren de zaak aan het verliezen tot 2009. Vervolgens werd advocaat P.N. Mishra in 2009 benoemd door de Shankarácárya.
P.N. Mishra zei dat als hij in 2005 niet de weg naar Ayodhyá was kwijtgeraakt en die Sádhu niet had ontmoet, hij de geboorteplaats van Bhagwán Shrí Rám nooit voor de rechtbank had kunnen bewijzen.
Was er sprake van een goddelijke tussenkomst?
Jai Shrí Rám!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Bron:
https://www.indiaspeaksdaily.com/skanda-puranam-the-biggest-lawsuit-of-india/

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *