Sathya Sai Int’l Organisatie Suriname organiseert “Walk for Values”

Op zaterdag 21 oktober a.s. organiseert de Sathya Sai Int’l Organisatie Suriname de “Walk for Values” wandelloop. De Sathya Sai Int’l Organisatie is een spirituele en humanitaire organisatie welke alle religiën omvat. De transformatie van het hart en manifestatie van liefde in gedachten, woord en daad via educatieve, spirituele en dienstbaarheidsactiviteiten is haar voornaamste doel.

De “Walk for Values” is een niet-monetair, niet-confessioneel en uniek initiatief welke gebaseerd is op de vijf fundamentele menselijke waarden, namelijk: Waarheid, Juist gedrag, Vrede, Liefde en Geweldloosheid. De wandelloop is onderdeel van een wereldwijde drive en wordt dit jaar voor de derde keer in Suriname gehouden.

Het hoofddoel van de “Walk For Values” is het bewuster maken van de mens omtrent het belang van het beoefenen van deze menselijke waarden. Wij lopen dit jaar met het thema “Protect the Planet”. In alle lagen van de samenleving is hebzucht de belangrijkste oorzaak van schade aan onze planeet. Door grenzen aan onze wensen te stellen kunnen wij de vervuiling en uitbuiting van onze moeder aarde verminderen.

Een ieder van ons heeft dagelijks met het milieu te maken – zowel direct als indirect. Het voedsel dat wij eten, de kleding die wij dragen, de manier waarop wij reizen, het gebruik van elektriciteit en water, hoeveel wij van de luchtvaart gebruik maken, de hoeveelheid afval die we produceren, de gedachten die we hebben, alles heeft invloed op het milieu. Bij elke handeling kunnen we ervoor kiezen om bewuster te zijn en met zorg voor het milieu te handelen.

Het unieke van de “Walk For Values” is dat het hier niet gaat om fundraisen. Integendeel besluit elke deelnemer de gemeenschap rijker te maken door te beloven liefdevoller en zorgzamer om te gaan met onze planeet. Op deze manier is het een “Wandelloop voor liefde” gericht op het rijker maken van onze samenleving aan verantwoordelijke burgers die zich inzetten voor menselijke waarden. Dit is de eerste stap op weg naar een gezondere en leefbaardere planeet.

De “Walk for Values” wordt op zaterdag 21 oktober gehouden vanuit het Lalla Rookh terrein aan de Lalla Rookhweg en de aanmelding start om 16.00u. Er is daarna een programma bestaande uit zang, spel en toespraken.

Voor info kunt u contact opnemen met Divya Hardwarsing (Nationale Jongeren Coordinator) via het nummer 8742382.