11 september: Dag der Scheiding

Elke tweede vrijdag van september wordt de “Dag van Scheiding” in Nederland herdacht. Dat het aantal echtscheidingen toeneemt, is een feit, ook in Suriname. De gevolgen voor de partners en kinderen zijn enorm.

In verband hiermee willen wij het onderstaand artikel, waarbij psychologen aan het woord zijn, aan u voorhouden.

Eerst het hoofd dan het hart; een pleidooi voor het verstandshuwelijk.

Gezien de vele echtscheidingen, moeten wij gaan voor een verstandshuwelijk of een verliefdheidshuwelijk?

Het ‘verstandshuwelijk’ roept associaties op met gedwongen huwelijken, koele financiële overwegingen en familiepolitiek. Maar op zijn best is het een verbintenis op basis van gedeelde overtuigingen en belangen. Omdat verliefdheid in veel culturen geldt als een slechte raadgever, doen veel mensen daar een voorselectie op basis van leeftijd, opleiding, en inkomen, karakter, waarden en levensdoelen, en stellen een potentiele partner voor. Dat klinkt niet erg romantisch. Sinds romantische idealen en vrije keus bepalen met wie we trouwen, lopen steeds meer relaties stuk. Is het niet veel verstandiger om een partner te kiezen op rationele argumenten dan op basis van verliefde gevoelens?

Pieternel Dijkstra en Dick Barelds van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten de kenmerken van duizenden gelukkige stellen om te achterhalen wat het geheim van hun geluk was. Bij slechts 37% van die relaties was er sprake van liefde op eerste gezicht. Dijkstra ziet verliefdheid zelfs als een valkuil. ‘Verliefdheid vertekent het beeld van het karakter van die ander. Aanvankelijk denk je niet: “die man is stressgevoelig, je denkt: leuk, hij is heel sensitief”. Maar wanneer de cocktail van chemische stoffen als dopamine, norepinephrine en phenylethylamine na maximaal twee jaar is uitgewerkt, begint wat jij eens zo leuk vond aan die ander te irriteren.
Uit het onderzoek kwamen 5 punten naar voren die essentieel zijn voor een gelukkige relatie.

  1. Een sterke emotionele band: Kunnen beide partners hun gevoelens uiten? Spreken ze hun liefde uit? Doen ze samen leuke dingen? Deze band groeit in de loop van jaren.
  2. Wederzijds respect: Accepteren de partners elkaar zoals ze zijn, of proberen ze elkaars persoonlijkheid te veranderen?
  3. Goed omgaan met conflicten: Emotionele ruzies zijn schadelijk. Conflicten zullen er altijd zijn, maar hoe partners daarmee omgaan, is bepalend voor de kwaliteit van een relatie. Zijn geliefden bereid, tot compromis of vliegen ze elkaar in de haren?
  4. Seksuele tevredenheid: Frequentie is niet het belangrijkste, als er maar niet te grote verschillen zijn tussen wat de een wil en wat de ander wil.
  5. Een positief zelfbeeld: Een gebrek aan eigenwaarde veroorzaakt al snel jaloezie, angst voor kritiek. In een goede relatie hebben de partners beiden een gezond zelfvertrouwen.

De Indiaas-Amerikaanse psycholoog Jayamala Mathadil deed enkele jaren geleden onderzoek naar huwelijkstevredenheid in Amerikaanse ‘liefdeshuwelijken’ en gearrangeerde huwelijken van Indiase stellen in India en Amerika. Uit het onderzoek bleek dat de Amerikanen meer belang hechtten aan liefde en loyaliteit en minder aan gedeelde waarden en religieuze overtuigingen, maar ze waren niet tevredener dan de Indiase huwelijken. ‘Verstandshuwelijken’ doen dus niet onder voor huwelijken uit de liefde, concludeerde Mathadil. Volgens relatiepsycholoog Dijkstra nemen mensen in gearrangeerde huwelijken een accepterende houding aan. Wellicht werken ze ook harder aan hun huwelijksgeluk omdat ze weten dat het niet vanzelf komt. Mensen die door verliefdheid bij elkaar zijn gebracht, worden vaak lui. Ze denken dat een relatie vanzelf goed gaat. Dat klopt ook wel zolang je verliefd bent, maar dat ebt een keer weg en dan moet je je best gaan doen.

Bron: Psychologie Magazine