Sevá doet u voor uzelf

Sevá (dienstbaarheid)  is een kostbare kans die we krijgen  om nederigheid te ontwikkelen, ons  eigenbelang te verminderen, ons karakter te verbeteren en onze liefde te vergroten.

Dit is cruciaal voor ons geestelijk leven.  Door Sevá te verrichten groeit de betrokkenheid met de samenleving , de medemens, de sociale en religieuze organisatie van de maatschappij etc. terwijl zo de samenleving sterker wordt en groeit door de nieuwe en ontwikkelende onderlinge verbanden. Sterkere netwerken dus.

Het is volledig bij Zijn gratie dat we de kans krijgen om Sevá   te doen en dat we daartoe in staat zijn. Niet iedereen krijgt die kans. Veel mensen kunnen het willen, en het graag doen, maar ze krijgen nooit een kans. Hun omstandigheden laat ze niet toe, hun omgeving laat ze niet toe, hun familieverbintenissen laten ze niet toe. Het is door Zijn gunst, dat wij deze kans krijgen .

Anderen beseffen deze kans door Hem geboden niet en verdrinken zich in egoïsme, materialisme ,egocentrisme en narcisme en dragen zo bij aan de desintegratie van de samenleving.

Wanneer we Sevá  doen, werken we met verschillende persoonlijkheden en karkaters. Het is niet nodig dat we altijd instemmen, en in feite zijn we het soms niet eens met elkaar , we knikken wel  van ja  en we bekvechten  zelf . Maar dat is juist het punt van Sevá, om ons boven  vóóroordelen , ideeën en verwachtingen te verheffen . Het is een gelegenheid om ons groot maar eigenlijk beperkte eigen  gevoel  te overwinnen. Het is  Zijn gratie  die ons  verschillende manieren biedt om boven onze beperkingen uit te groeien.

Pak daarom de kans door  Hem geboden aan  en  dien uw samenleving en medemensen door waar het ook kan , Sevá  te verrichten.