Seva familie Habib verzorgt duizenden warme maaltijden

Familie Habib uit Nederland heeft de afgelopen 5 dagen wederom een sociaal project uitgevoerd. De vorige jaren zijn duizenden voedselpakketten gedistribueerd aan behoeftige personen en instellingen. Ook zijn kinder- en bejaardentehuizen in hotel Torarica en te Shadien verwend op een zeer exclusieve manier. De levensmiddelenpakketten worden in stevige tassen door een team van OHM vrijwilligers en anderen verdeeld in Paramaribo en districten. De buurten werden bezocht en na waarneming van de feitelijke omstandigheden zijn de pakketten overhandigd. Erg belangrijk zijn de gesprekken met de senioren burgers en de gehandicapten om een indruk te krijgen hoe het met hun zorg en medische toestand is gesteld. Fazia en Farid Habib hebben dit keer voor een ander concept van seva gekozen. Met de motto’s: ‘eenheid doet wonderen’ en ‘liefde is de grootste kracht’ is er 5 dagen lang op 3 locaties met liefdevolle vrijwilligers gekookt. Van 16 tot en met 20 maart zijn er in een kerk, mandir en moskee elke dag 300 maaltijden bereid en uitgedeeld aan behoeftigen ongeacht ras, geloofsovertuiging en huidskleur. Ook schoolkinderen en tehuizen kwamen in aanmerking voor een warme maaltijd. “Laten we onze krachten samen bundelen voor onze medemens in nood, want honger kent geen religie; voel je geroepen om dit project mee te helpen opbouwen, want wie gezegend is met geluk deelt het met zijn medemens,” aldus Fazia Habib. Vanuit de samenleving kwamen vrijwilligers hulp bieden met het koken, verpakken en verdelen. Speciale dank gaat uit naar Hillegonda Leeflang, de Latourkerk, de Arya Dewaker Mandir, de SIV Moskee, Combe Markt en OHM voor hun ondersteuning aan dit nobele seva werk van de familie Habib uit Den Haag.

 

(OHM)