Sharita’s Snacks winnaar van de bará cook-out.

Op de Phagwá Milan 2023 is er ook een bará cook-out gehouden. Dit in het kader van Good and Better Food op huwelijks – en verjaardagsfeestjes. De organisatie hiervan lag in handen van het OHM Nári (ladies) Team. Dit vrouwenteam houdt maandelijks diverse voorlichtingssessies in stad en district mede i.h.k. van women empowerment.

7 deelnemers hebben geparticipeerd in deze bará cook-out en mocht het publiek de overheerlijke bará’s proeven. De participanten waren enthousiast en een geheime jury koos de volgende 3 winnaars uit van de bará cook-out. Op de 1ste plaats eindigde “Sharita’s snacks” o.l.v. mw. Jagessar-Poeran. Op de 2de plaats eindigde “Snack Table” o.l.v. mw. Biharie Soesilawatie, en op de 3de plaats “Roos catering” o.l.v. mw. Rosa Narain. Aan alle deelnemers werd een certificaat van deelname overhandigd door de ministers Rishma Kuldipsingh en Krishna Mathoera.

Na flink bárá te hebben gebakken en verkopen werden de vermoeide handen en benen toch losgegooid op tonen van de populaire Hindi Coverband ‘HumTum’ uit Nederland.

(OHM)