Shrádh doen kan vruchten afwerpen

Wat is het doel van Shrádh?

Het doel van elke Shrádh is om de schulden die men heeft  aan de voorouders om die terug te betalen en om die familieleden te gedenken die overleden zijn . Dit wordt ook in veel religieuze teksten genoemd en wordt beschouwd als een belangrijke reden van het Shrádh -ritueel.

De Karmische schuld

In de Máhábhárata wordt door de  Rishi gesproken over de drie Karmische schulden die worden gewist wanneer men  Shrádh -puja doet. Dit  zijn die schulden:

Dev “rin”

Deze rin of schuld is richting Shri Vishnu en kan worden vervuld door verschillende donaties weg te geven

Rishi Rin

Deze schuld is de verplichting jegens  Shiva bábá – dit wordt vervuld door kennis te verwerven en met anderen te delen.

Pitra Rin

Deze karmische schuld is richting Shri Brahmá en kan worden gezuiverd door tijdens de Shrádh te doneren en de armen te voeden. Het weggeven van voedsel aan de armen de stilt de honger van de overleden zielen.

Wie kan dit allemaal doen?

De zoon, dochter, kleinzoon, achterkleinzoon, vrouw, dochter’s zoon, broer of wie dan tot in de zevende generatie kan  Shrádh kan doen voor hun overleden voorouders.

Voor degenen die niet weten wat er gebeurt als Shrádh niet wordt uitgevoerd, is hier  het antwoord.

Onderwijs

Degenen die Shrádh niet uitvoeren, hindernissen zullen kunnewn  ondervinden in hun onderwijsproces en hun carrière zal niet helemaal  vooruitgaan.

Vertraging in het huwelijk

Het niet doen van Shrádh kan ook resulteren in een vertraging in de aanvang  van uw huwelijk. Als je getrouwd bent, kan het niet doen van Shrádh ervoor zorgen dat je huwelijk mislukt of dat en je een  scheiding doormaakt.

Onvruchtbaarheid

De vrouw van een familie die wel deelneemt aan het Shrádh-ritueel,maar zelf niet ,  wordt vaak moeilijk zwanger . Zelfs als ze dat doet, heeft ze mogelijk herhaaldelijk miskramen.

Ongevallen

Als een gezin in een periode van een jaar meer dan twee sterfgevallen noteert , kan  betekenen dat het gezin door een Pitru Dosha wordt geteisterd. Evenzo kunnen er in het kielzog van een Pitru Dosh ook veel ongelukken in de familie voorkomen.

Ziekte

Naast  het niet doen van Shrádh,  wat kan resulteren in een slechte gezondheid van het hele gezin, kunnen sommige familieleden worden geplaagd door een chronische ziekte.

Geestelijke ziektes

Voor een aanstaand paar dat Shrádh niet heeft gedaan, kan dit leiden tot mentale misvormingen van het ongeboren kind, wat  vaak heel zijn leven kan duren.

Vernederend gedrag

Het niet doen van Shrádh kan ook leiden tot vernederend gedrag onder familieleden, vaak over triviale kwesties —- dit gedrag van ouders kan zelfs overgaan op hun kinderen.

Armoede

Het niet doen van Shrádh kan ook leiden tot armoede in het gezin – niet alleen dit, het kan ook leiden tot schulden voor het hele gezin en tot enorme financiële crises voor alle leden.

Wat moet men niet doen tijdens Shrádh?

Vermijd het kopen van nieuwe kleding in de tijd van Pitru Paksh — koop alleen iets dat absoluut noodzakelijk is.

Doe geen positieve ceremonie

Gunstige gebeurtenissen zoals huwelijken en geboorteplechtigheden moeten tijdens deze maand worden vermeden.

Haar knippen

Neem geen knipbeurt krijgt tijdens de zestien dagen van Shrádh. Hetzelfde geldt voor het knippen van de nagels.

Niet-vegetarisch eten

In deze periode moet men afzien van het eten van niet-vegetarisch voedsel, het nuttigen van alcohol en het kauwen van tabak

Eten bij iemand thuis

Vermeden moet worden om tijdens deze periode bij uit  te eten. Wordt dit gedaan ,dan  wordt de pitru-dosering van de gastheer  overgedragen en als dat gebeurt, kan alleen een remediërende pujá dat corrigeren.

Waar de te Shrádh doen?

Plaatsen zoals Varánasi, Prayaga, Gáya, Kedarnáth, Badrináth, Rameswaram en Násik zijn geschikte plaatsen om Shrádh te doen. Als het niet mogelijk is om te reizen, kunt u Shrádh alleen in uw eigen stad doen.

 

Bron: OHM

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *