Shravan Más

Shravan Más

De Shravan más ,die vorig jaar begon op 1 augustus zal dit jaar eindigen op 29 augustus . Het regent veel en is het een van de heiligste maanden van het jaar.
De Shravan más , ook wel Sávan maand is de favoriete maand van Shiv Bhagvan.
De letterlijke betekenis van het woord ‘Shravan’ is ‘om te horen’. Alles in de loop van deze maand, wijden de gelovigen toe aan Shiva met devotionele liederen waarin ze hun lof bezingen .

Minder bekende feiten over deze maand zijn :
1. De beroemde Samudra Manthan vond alleen in deze maand plaast . Naast het gif en het elixer (een magische of medicinale drankje) van het leven (amrit), bracht het karnen van de oceaan ook zaken zoals de maan,het nectar en de koe Kamadhenu. Halahaal was het grote gif dat uit dit karnen ontstond . Dit gif was giftig genoeg om alles devtas uit te roeien als ze het innamen.
2. Neelkanth : de blauwe hals van Mahadev. Dit symboliseert het feit dat men het schadelijke niet altijd moet innemen , maar ook niet moet overgeven ten nadele van een ander.
3. Shiva bhagvan kreeg de wassende maan ook in deze maand op zijn hoofd. De koelende werking van de maan verminderde de gevolgen van het gif.
4. Shravan is de vijfde maand in de onze Hindu kalender en wordt gevierd over het hele land met het luisteren van de mensen naar de preken, devotionele liederen en het beoefenen van dansen ter ere van de Heer.
5. Er zijn vele verhalen over hoe deze maand aan zijn naam kwam. Saawan betekent letterlijk vertaald ‘ regen’, zo is deze maand bekend als de maand van de regenval, bloemen en schommels.

Deze maand wordt ook gekoppeld met het verhaal van Sharvan Kumar.

Het verhaal van Sharvan Kumar :

Sharvan zijn ouders waren blind en hij verzorgde ze steeds met veel liefde en van tijd tot bracht hij zijn ouders op bedevaart. Hij droeg ze dan met een juk op zijn schouders.
Maar op een avond tijdens een van de bedevaarten kregen de ouders dorst. Er was in de directe omgeving nergens water te zien. Hij besloot daarom zijn ouders alleen te laten en water te halen uit een rivier die op enige afstand stroomde. Op het moment dat hij water uit een rivier wilde halen was het donker en in diezelfde tijd ging Maharaj Dashrath in hetzelfde bos jagen. Hij dacht dat Sharvan een hert was door het geluid welke de vallende kruik van Shravan maakte . Hij schoot met zijn boog op het geluid af en raakte daarmee Sharvan in de borst. Toen Maharaj Dashrath op de plaats van zijn buit was aangekomen, besefte hij dat hij op Sharvan Kumar had geschoten.
Sharvan, vroeg de koning al stervende van de pijn ,om water aan zijn ouders te geven.

Matra_Pitrabhakt_Balak_Sharvan_Kumar
(Foto : Sharvan Kumar en zijn ouders)

Maharaj Dashrath vertelde alles aan de ouders van Sharvan en die vloekten de koning dat ook hij een keer zal sterven om zijn zoons door pijn en verdriet. De koning vroeg om vergiffenis maar het was al te laat. Hij cremeerde Sharvan Kumar en de ouders keerden terug naar Ayodhya. De vloek kwam uit toen koning Dashrath stierf uit smart om zijn zonen Ram en Lakshman.
Een kind die geeft om zijn ouders zal hun altijd helpen in de moeilijke tijden . Zelfs toen hij stervende was vroeg hij aan Maharaj Dashrath om zijn ouders water te geven. De ouders waren blind en hadden extra zorg nodig. Hij plaatste ze niet in een bejaardentehuis maar nam de volledige zorg op zich. En mensen als hem zullen met open armen door Bhagvaan ontvangen worden, want iemand die een goede zoon of dochter van zijn ouders is zal ook een goede kind van Bhagvaan zijn.

Hij is een ware held voor de hedendaagse mens van hoe een dochter of zoon moet zijn. Zijn vreugde was zijn ouders omdat zij hem het leven gegeven hadden en het minste dat een kind dan kan doen is om diens ouders geen verdriet te geven, maar hen juist vreugde en liefde te schenken , zoals zij dat altijd gegeven hebben. Zelfs al zijn de verhoudingen tussen kind en ouder(s) niet altijd gemakkelijk en goed geweest, het blijven altijd uw ouders, zij die u op deze wereld hebben gebracht en u hebben grootgebracht.