Shrí Rám in de fysiologie van de mens

Deví’s en Devatá’s zijn stralende hemelwezens die de manifestatie zijn van de Allerhoogste. De kosmos is in iedereen aanwezig. De mens is een microkosmos in de macrokosmos. Dus alle Natuurwetten zijn aanwezig in iedere mens. Daarom zijn de Veda’s alsook de planeten en de sterren beschikbaar op elk niveau van ons lichaam inclusief onze cellen en DNA.

Rám is Vishṇu’s 7de incarnatie en vertegenwoordigt Vishṇu’s controleover de output van de hersenen. De lichamelijke structuren die Rám in de fysiologie vertegenwoordigen, inspireren en passen juist handelen aan in overeenstemming met de Natuurwetten.

Rám in de hersenen correspondeert met de lichamelijke-zintuigelijke en zintuiglijk-motorische hersenschors (zie foto). In de Rámáyaṇ is de oorlog tussen Rám en Rávaṇ, een strijd om de controle over het handelen. Het is een gevecht tussen 2 tegengestelde impulsen: de impuls van hartstocht of gebrek aan juist onderscheidingsvermogen (Rávaṇ) en de impuls van Dharma of rechtvaardigheid met de juiste en intelligente evaluatie van het doel van handelen in overeenstemming met de Natuurwetten (Rám). Rám’s locatie in de hersenen is dus juist, want dit is de plek van waaruit juist handelen wordt uitgevoerd. Rám’s pijlen staan in de fysiologie voor de zenuwimpulsen die zich begeven via de hersenstam, het ruggenmerg en het perifere zenuwstelsel naar de organen van spraak en handelen. Elke keer als we handelen dan rapporteren onze zintuigen en motoriek terug naar de structuren in de hersenen die Rám vertegenwoordigen.

Deze omschrijving van Rám in de fysiologie komt overeen met zijn rol in de Rámáyaṇ: tijdens de strijd is Rám de aanvoerder die zijn strijders inspireert, ondersteunt, voedt en begeleidt. Rám’s boog heeft de vorm van de wervelkolom die het centraal zenuwstelsel ondersteunt. Alle impulsen van handelen gaan door zenuwen die komen uit gaatjes in de wervelkolom. De impulsen in de zenuwen worden steeds aangevuld net zoals de pijlen in de koker van Rám nooit opraken. Het gebied waar Rám gelokaliseerd is in de hersenen wordt begrensd door het oppervlakkige middelste hersenbloedvat. Dit bloedvat verzamelt bloed uit het gebied dat gerecycled, gezuiverd of verwijderd moet worden. Dit bloedvat komt in vorm precies overeen met de vorm van de rivier Sarayu in India. De rivier Sarayu grenst aan Ayodhyá (de stad van Rám). Het is traditioneel geloof dat wat in de rivier Sarayu gaat, wordt gerecycled en gezuiverd of verwijderd.

 Bron: Prof. Tony Nader, MD, PhD. ”Human Physiology – Expression of Veda and the Vedic Literature”